Lauksaimniecības fakultāte paraksta sadarbības līgumu ar SIA “Scandagra Latvia”


Lauksaimniecības fakultāte paraksta sadarbības līgumu ar SIA “Scandagra Latvia”

2018.gada 7.jūnijā LLU Lauksaimniecības fakultāte parakstīja sadarbības līgumu ar SIA “Scandagra Latvia”, kura mērķis ir dalīties ar pieredzi un zināšanām, veicināt intelektuālu un profesionālu attīstību LLU studentu vidū, kā arī atbalstīt dažādas fakultātes aktivitātes un organizēt studiju noslēguma darbu konkursu.

“Uzņēmuma veiksmes pamatā ir cilvēki, kuri nodrošina visu procesu efektīvu darbību, tāpēc mūsu biznesa darbības nozarē lielākā pievienotā vērtība, ko varam sniegt klientiem bez kvalitatīviem produktiem un servisa, ir profesionālas agronomu konsultācijas. Mēs esam priecīgi un pateicīgi, ka LLU sagatavo šāda veida speciālistus, kā arī esam gatavi paši iesaistīties un rast iespēju atbalstīt studiju procesu, lai tas būtu pēc iespējas saistošāks un vērtīgāks studentiem,” uzskata SIA “Scandagra Latvia” ģenerāldirektors Pēteris Mārtiņš Stupāns. Tāpēc uzņēmums nolēmis ciešāk sadarboties ar universitāti un investēt jauno nozares speciālistu attīstībā.

Sadarbības ietvaros SIA “Scandagra Latvia” plāno piedāvāt izbraukuma nodarbības un ekskursijas uzņēmumā ar mērķi iepazīstināt studentus ar uzņēmuma darbību, nodrošināt vieslektorus par konkrētām tēmām atbilstošos studiju kursos, kā arī piedāvāt Lauksaimniecības fakultātes studentiem prakses vietas. Uzņēmums ir iecerējis arī atbalstīt talantīgu profesionāļu attīstību, organizējot studiju noslēguma darbu konkursu. Šī gada Lauksaimniecības fakultātes izlaidumā, kas notiks 22.jūnijā, uzņēmums sveiks pirmos absolventus, kuru noslēguma darbi sniedz būtisku pievienoto vērtību nozares attīstībā. Turpmākās sadarbības ietvaros ir plānots arī ierosināt noteiktas tēmas zinātnisko darbu izstrādei, kuru izpētē uzņēmums ir ieinteresēts. Lai to efektīvi īstenotu, uzņēmums nodrošinās studentus ar nepieciešamo informāciju zinātnisko darbu izstrādei un uzņēmuma speciālistu konsultācijas.

Kā norāda Lauksaimniecības fakultātes absolvents un SIA “Scandagra Latvia” tirdzniecības direktors Aigars Leitis, jau šobrīd pārdošanas daļā lielākā daļa darbinieku ir LLU absolventi, kas uzņēmumā izveidojuši veiksmīgu karjeru. “Esam ļoti priecīgi par uzņēmuma izrādīto vēlmi sadarboties, jo ir būtiski veicināt augstākās izglītības un zinātnes ciešu sadarbību ar nozari. No tā iegūst gan studenti, gan augstskola kopumā,” uzskata Lauksaimniecības fakultātes dekāne Zinta Gaile.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki