Scandagra biograudu konference


Latgales bioloģisko graudu audzētāji iegūst zināšanas Scandagra seminārā

9. jūnijā viesu namā “Zaļā sala” norisinājās “Scandagra Latvia” rīkotais seminārs bioloģisko graudu audzētājiem, kurā vairāk nekā 70  Latgales lauksaimnieku ieguva zināšanas par graudu iepirkšanu un to kvalitātes prasībām, tirgus situāciju, kā arī produktiem, kurus  tie drīkst izmantot.

“Scandagra Latvia” bioloģisko graudu iepirkumu menedžeris Gatis Barons: “Pēdējo gadu laikā bioloģisko graudu platība Latgalē ir būtiski pieaugusi, kas ir daļēji saistīts ar krīzi piena nozarē, kā arī ar stingrākām prasībām maksājumu saņemšanai par papuvēm. Šī brīža tendences tirgū ir visai pozitīvas – pēdējā gada laikā bioloģisko graudu cenas ir būtiski pieaugušas. Aicinām lauksaimniekus negaidīt kulšanas brīdi, lai noslēgtu graudu piegādes līgumus, jo “Rēzeknes dzirnavnieka” bioloģisko graudu tvertnēs vieta ir ierobežota.”

Izmaiņas likumdošanā par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkāklis seminārā klātesošo uzmanību vērsa uz nesen apstiprinātajām izmaiņām Ministru kabineta noteikumos nr. 485, kas regulē bioloģiskās lauksaimniecības nozari: “Papuve nedrīkst būt vairāk par 25% no aramzemes. Tāpat  noteikumos noteiktas prasības augu sekas maiņai – pēc cik gadiem kādus laukaugus var sēt vai stādīt.“

Netiek pievērsta pietiekoša uzmanība kaļķošanai

Gustavs Norkāklis seminārā  pievērsās arī produktu kvalitātes jautājumam, norādot, ka uz to ir mērķtiecīgi jāvirzās: “Bioloģiskajiem lauksaimniekiem pati  svarīgākā ir produkcijas kvalitāte, tad arī ražošana kļūst ekonomiski izdevīgāka  un efektīvāka, kas savukārt nodrošinās lielāku peļņu. Savukārt kvalitātes nodrošināšanā būtiska ir pareiza zemes apstrādes tehnoloģijas izvēle, tāpat to var paaugstināt kaļķošana, kas ir būtisks faktors.  Jāsaka gan, ka Latvijā zemnieki kaļķošanai ļoti maz pievērš uzmanību.”

Par dabiskās izcelsmes produktu – kaļķojamo materiālu Dankalk, ko drīkst izmantot arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, klātesošajiem pastāstīja  “Scandagra Latvia” Kurzemes reģiona vadītājs Zigmunds Kalniņš. Viņš savā prezentācijā uzskatāmi parādīja, kāda ir nepareiza augsnes skābuma ietekme uz augu sakņu sistēmas attīstību un barības vielu pieejamību augiem.

Lauksaimnieki iepazīstas ar sēklu materiāla piedāvājumu

“Scandagra” sēklu tirdzniecības vadītājs Aigars Leitis klātesošos iepazīstināja ar bioloģiskajām saimniecībām atļauto ziemāju un vasarāju sēklu piedāvājumu. Īpašs uzsvars tika likts uz jauno pārtikas auzu šķirni “Galant”, kas savas augstās kvalitātes dēļ ir īpaši piemērota pārslu ražošanai. “Galant” pēdējos gados ir kļuvusi par pārliecinoši populārāko pārtikas auzu šķirni Zviedrijā.

Par konvencionālo un bioloģisko graudu audzētāju draudzīgu līdzās pastāvēšanu

Lai veiksmīgi pārdotu bioloģiskos graudus, ļoti svarīga ir graudu kvalitāte. Graudos nedrīkst būt pilnīgi nekādu augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu. “Scandagra Latvia” un LBLA vēršas pie konvencionālajām saimniecībām ar lūgumu respektēt bioloģisko lauksaimnieku intereses un, miglojot savus laukus, to nedarīt pāri savas teritorijas robežām. Kā atklāja semināra dalībnieki, tad diemžēl ir bijuši gadījumi, kad nācies izsaukt Valsts Augu aizsardzības dienestu, lai tiktu konstatēts šāda veida pārkāpums.

Seminārs ļauj lauksaimniekiem izvērtēt ienesīgākās kultūras

Semināra apmeklētājs Baltinavas novada zemnieku saimniecības “Grantiņi” pārstāvis Imants Bleidels, vērtējot semināra lietderību, secināja: “Ļoti vērtīgi šādā seminārā uzzināt par bioloģisko graudu pieprasījumu Eiropā un paredzamajām graudu iepirkuma cenām. Tas zemniekiem ļauj objektīvi izvērtēt, kuru kultūru audzēt un palīdz izvairīties no situācijas, kāda bija pirms pāris gadiem, kad informācijas trūkuma dēļ zemnieki nezināja, uz kuru kultūru koncentrēties. Zemnieku saimniecību rīcībā nav tādas informācijas, kāda ir Scandagra uzņēmumam, kas ir starpnieks starp ražotāju jeb zemnieku un graudu pārstrādātāju.”

“Scandagra Latvia” izsaka pateicību Lauku atbalsta dienestam un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai par vērtīgās informācijas sniegšanu zemniekiem, kā arī “Agroconsult” kompānijai (“Hefe” produktu importētājam), kas iepazīstināja  bioloģisko graudu audzētājus ar efektīviem dabiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļiem. Liels paldies viesu nama “Zaļā sala” saimniekiem par sirsnīgo uzņemšanu.

Aplūkot bilžu galeriju “Scandagra biograudu konference”

Informāciju sagatavoja:

Daina Saliņa
“Scandagra Latvia” mārketinga vadītāja
Mob.: +371 22 009 528
Tālr.: +371 63 407 196
E-pasts: [email protected]


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki