2,4 D Nufarm

Darbīgā viela: 2.4-D (dimetilamīnsāls) 600 g/l
Preparatīvā forma: šķīduma koncentrāts
Ražotājs: Nuafarm
Iepakojums: 10 l

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai vasaras kviešu, miežu (arī pļavas auzenes pasēju), auzu un ziemas kviešu, rudzu, kukurūzas un baltā āboliņa sējumos, kā arī lopbarības stiebrzāļu (pļavu lapsastes, bezakotu lāčauzas, kamolzāles, dižauzas, timotiņa, pļavu auzenes (arī pasējā zem mežiem), pļavu skarenes sēklu lauku sējumos.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemāju graudaugi (kvieši, rudzi) 1,0–1,5 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus labības cerošanas fāzē 1
Vasarāju garaudaugi(kvieši, mieži, auzas) 0,7-1,5 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus labības cerošanas fāzē 1
Griķi 0,7-1,2 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt lauku pa nezāļu dīgstiem pirms griķu dīgšanas 1
Kukurūza 0,7-1,0 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3-5 lapu fāzē 1
Baltais āboliņš 0,6-0,8 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumu sējas gadā pēc pirmās īstās lapas parādīšanās 1
Lopbarības stiebrzāļu sēklu lauki: pļavu lapsaste, bezakotu lāčauza 0,6-0,8 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu cerošanas fāzē 1
Kamolzāle 0,6-0,8 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus kamolzēles cerošanas fāzes sākumā 1
Dižauza 1,0-1,5 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2-4 lapu fāzē 1
Timotiņš 1,0-1,5 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2-3 lapu fāzē 1
Pļavu skarene 1,0-1,5 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus sējas gadā, kultūrauga 1-2 lapu fāzē 1
Pļavu auzene, kas pasēta zem miežiem 1,0-1,5 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus sējas gadā, miežu cerošanas fāzē 1
Pļavu auzene 1,5 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļapju nezāles Apsmidzināt sējumus sēklas ievākšanas gadā, kultūrauga cerošanas fāzē 1

 

Iedarbības veids:

2,4 D Nufarm ir hormonu tipa sistēmas iedarbības herbicīds, kas augos iekļūst, galvenokārt, caur auga zaļajām virszemes daļām – lapām un stublājiem. Optimālais pielietošanas laiks ir nezāļu aktīvās augšanas laikā, kad gaisa temperatūra ir virs +12°C un augsts relatīvais gaisa mitrums (agri no rīta).

Optimālais laiks apstrādei pret daudzgadīgajām divdīgļlapju nezālēm kā piem., tīruma mīkstpienene, tīruma usne, ārstniecības pienene, ceļtekas, tīruma kosa  un skābenēm ir rozetes stadija, kad nezālēm ir attīstīta pietiekami liela lapu virsma.

Efektivitāte pret nezālēm:

2,4 D Nufarm ir ar augstu efektivitāti  uz tādām nezālēm kā:

 • ārstniecības pienene;
 • baltā balanda;
 • ganu plikstiņš;
 • krūzainā skābene;
 • lauka magone;
 • lauka mīkstpienene;
 • parastā rudzupuķe;
 • tīruma usne;
 • tīruma zvērene;
 • tīruma pērkone;
 • tīruma naudulis.

Darba šķidruma patēriņš: Rekomendējamais ūdens daudzums 150-200 l/ha

Bezlietus periods: 6 stundas

Pēckultūras: Ja sala rezultātā ir cietusi ar 2,4 D Nufarm apstrādātā kultūra, tās vietā drīkst pārsēt graudaugus, stiebrzāles, kukurūzu, bietes vai rapsi.

nuafarmKontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki