Amistar Gold

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu un galda biešu sējumos.

Darbīgās vielas:  azoksistrobīns 125 g/l, difenokonazols 125 g/l.
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts.
Reģistrācijas Nr. 0632
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 1 l, 5 l, 10 l, 20

 

Preparāta raksturojums:

Azoksistrobīns ir strobilurīnu fungicīds, kurš nodrošina ilgstošu aizsardzību pret plašu slimību spektru. Tam piemīt sistēmiska, translamināra un aizsargājoša iedarbība. Azoksistrobīns nomāc sporu dīgšanu un sēnes micēlija attīstību uz auga virsmas, kā arī haustoriju veidošanos auga epidermas šūnās. Bioķīmiski azoksistrobīns nomāc sēņu šūnu mitohondriju elpošanu un kavē elektronu pārvietošanos sēņu šūnās.

Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskajai klasei un tā iedarbības veids ir līdzīgs citiem triazoliem – tas iedarbojas uz patogēnu haustoriju veidošanās sākuma stadijā, iejaucoties sterolu biosintēzes procesā sēnes šūnu membrānā, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors – DMI). Difenokonazols ir lokāli sistēmiskas (translaminārā pārvietošanās) iedarbības fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību uz lapu plankumainībām, rūsām, miltrasām. Tas ir aktīvs pret patogēniem, kuri pieder Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomicetes klasēm.

Lietošanas nosacījumi un devas:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidī-šanas laiks, dienās Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā
1 2 3 5 6 7
Ziemas rapsis Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.75 Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69) 21 1
Vasaras rapsis Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.75 Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69) 21 1
Cukurbietes, lopbarības bietes*, galda bietes* Biešu lapu sīkplankumainība (Cercospora beticola), biešu rūsa (Uromyces betae), biešu miltrasa (Erysiphe betae), biešu lapu sarmplanku-mainība (Ramularia beticola) 0.75 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapotnes izveidošanās stadiju līdz sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu (AS 39-49) 35 1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Ūdens patēriņš: 200 – 400 l/ha.

Lietošanas tehnoloģija.  Izmantot smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu atkarībā no sprauslas darba leņķa, 30-50 cm virs augiem. Augus nedrīkst smidzināt, ja augi ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nesmidzināt dienas karstajās stundās.

Darba šķidruma sagatavošana. Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Aprēķiniet nepieciešamo darba šķidruma patēriņu, lai izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē pēc apstrādes beigām. Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz 1/3. Pirms lietošanas preparāta kanniņu kārtīgi sakratiet! Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo Amistar Gold daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas  laikā. Tukšās kannas trīs reizes izskalot ar ūdeni un iegūto šķidrumu pievienot darba šķidrumam smidzinātāja tvertnē. Neatstājiet sagatavoto darba šķidrumu smidzinātājā ilgstoši (piem., pusdienojot vai pa nakti).

Rezistences veidošanās riska ierobežošana. Amistar Gold satur divas atšķirīgas darbīgās vielas – azoksistrobīnu, kurš pieder strobilurīnu ķīmiskajai klasei (FRAC kods 11) un difenokonazolu, kurš pieder triazolu ķīmiskajai klasei (FRAC kods 3).

Rezistences veidošanās riska ierobežošanas stratēģijā ietilpst divu dažādas iedarbības darbīgo vielu kombinācija, preparāta lietošana saskaņā ar rekomendācijām un lietošanas reižu skaita samazināšana uz divām reizēm. Līdz ar to iespēja veidoties rezistencei, lietojot Amistar Gold, ir zemāka nekā lietojot preparātus, kuru sastāvā ir tikai viena no šīm vielām.

Kultūraugu izturība. Lietojot saskaņā ar instrukciju, Amistar Gold labi panes visas ieteiktās kultūras.

Savietojamība. Amistar Gold ir lietojams maisījumā ar vairumu plašāk lietoto augu aizsardzības līdzekļu. Lai gan nav zināmi specifiski sajaukšanas ierobežojumi, šaubu gadījumā konsultējieties firmu pārstāvniecībās.

Tukšais iepakojums. Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Piesārņotas augsnes attīrīšana. Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušu preparātu var savākt, apberot to ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu savākt, ievietot speciāli marķētā konteinerā un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Uzglabāšanas nosacījumi. Preparātu uzglabāt sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas to no 0o līdz +35oC.

Derīguma termiņš.  2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki