Barbarian Super 360

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l
Preparatīvā forma: šķīduma koncentrāts
Ražotājs: Barclay
Iepakojums: 1000 l un 20l

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu un to sakņu iznīcināšanai. 

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Pēdējais apstrādes laiks Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas lini, sinepes, zirņi graudiem, lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi pirms sadīgšanas 1,5 Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas   pirms kultūrauga sadīgšanas 1
Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši pirms ražas novākšanas 2,0-4,0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pirms ražas novākšanas, pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus 7 dienas pirms ražas novākšanas 1
Rapsis, eļļas lini pirms ražas novākšanas 3,0-4,0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās, un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus 14 dienas pirms ražas novākšanas 1
Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms ražas novākšanas 3,0-4.0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs ir zemāks par 30%. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus 7 dienas pirms ražas novākšanas 1
Tīrumi pēc ražas novākšanas 1,5 Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības sārņaugi Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm, un divdīgļlapju nezālēm ir divas īstās lapas     2 dienas pēc pēckultūras sējas vai stādīšanas 1
2,0-4,0 daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas   5 dienas pēc pēckultūras sējas vai stādīšanas 1
Zālāji 3,0-6.0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas    5 dienas pirms novākšanas, noganīšanas vai sējas 1
Papuves 1,5–6,0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas   24 stundas pirms apstrādes 1
Ābeles, bumbieres 5,0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem    pēc ražas novākšanas vai pavasarī pirms zaļā konusa stadijas 1
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā 5,0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas    ____ 1
Koku jaunaudzes, pēc ierīkošanas mežā 4,0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus    ____ 1
3,0 Divdīgļlapju kokaugi – sārņaugi, ērgļpapardes Apsmidzināt kokaugus –sārņaugus no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumu nobriešanas un pirms lapu novecošanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanās, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus    ____ 1
4,0-6,0 Virši Apsmidzināt viršus augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus    ____ 1
Celmu apstrāde Lapu koku celmi Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā  ____ 1
Celmu apstrāde Skuju koku celmi Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam  ____ 1
Koku retināšana mežā, injicējot stumbrā 2 ml vienā cirtiena reizē Lapu koki, skuju koki Injicējot koku stumbrā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laikā no marta līdz maijam. Kokiem ar diametru virs 10 cm tiek veikti 2 līdz 3 cirtieni atkarībā no koka lieluma un injicēti 2 ml katrā reizē  ____ 1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības 4,0-6,0 Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevietā augoši koki un krūmi. Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņumaugiem vai apstādījumiem ____ 1

 

Iedarbības veids:

Barbarian Super 360 ir herbicīds, kas iedarbojas caur augu zaļajām lapām un apkaro gan viengadīgās, gan daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles un daudzas divdīgļlapju nezāles, ja tiek lietos kā norādīts. Herbicīds pārvietojas no veģetatīvajiem augšanas punktiem uz sakņu sistēmu, sakneņiem vai stoloniem. Pirmie simptomi uz lapām parādās viendīgļlapju nezālēm, pēc nedaudz ilgāka laika divdīgļlapju nezālēm kā nezāļu lapu sārtošanās, vēlāk dzeltēšana. Redzamas pazīmes uz nezālēm redzamas pēc 5-10 dienām. Nezāles iet bojā 1-3 nedēļu laikā pēc apstrādes.

Lietošanas norādījumi:

Bezlietus periods: pēc smidzināšanas vismaz 6 stundas, vēlams 24 stundas

Metroloģiskie apstākļi: Nesmidzināt nezāles, kuras cieš no sausuma, kas var samazināt efektivitāti. Nesmidzināt vējainā laikā, jo pastāv risks, izsmidzinātā produkta nonākšanai uz citam kultūrām, radot bojājumus. Nesmidzināt salnu periodā, kas ietekmē aktīvu augšanu un sekmē nezāļu novecošanos.

  • Nelietot kaļķojami materiālu, minerālmēslojumu, kūtsmēslus un pesticīdus 7 dienas pēc Barbarian Super 360.
  • Ir ļoti svarīgi, lai nezālēm apstrādes laikā būtu pietiekami liela lapu virsma, un tās būtu aktīvi augošas.
  • Barbarian Super 360 nav pietiekami laba efektivitāte uz tīruma kosu.
  • Ložņu vārpata un citas viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles ir mazāk jūtīgas uz herbicīdu iedarbību, ja augšanu ierobežo sausums, pārmērīgs slapjums, salnas, ļoti augstas temperatūras. Efektivitāte var tikt samazināta, ja šādi apstākļi parādās smidzināšanas laikā vai tūlīt pēc smidzināšanas.
  • Būtiski ir nodrošināt kultūraugam atbilstošu mēslošanu un augu aizsardzības pasākumu veikšanu, īpaši insekticīdu un fungicīdu lietošanu, īpaši, ja nākamais kultūraugs ir zālāji.
  • Daudzgadīgajām viendīgļlapju nezālēm vajadzētu būt jaunajām lapiņām, kuras būtu zaļas un dzīvas. Ložņu vārpata jūtīgāka ir cerošanas stadijā un kad sākuši augt jauni sakneņi. Parasti tas ir augu 5-6 lapu stadijā, kad jaunie dzinumi ir 12-15 cm.
  • Lielākā daļa daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu visjūtīgākās uz herbicīdu apstrādi ir aktīvās augšanas laikā, kad tās ir ziedēšanas stadijā vai īsi pirms tās.
  • Īsmūža nezālēm apstrādes laikā jābūt jābūt aktīvi augošām, viendīgļlapju nezālēm vismaz 5 cm garām vai divdīgļlapju nezālēm vismaz 2 īstajām lapām.

Piezīmes:

Neliela ietekme uz kultūraugu augšanu var parādīties gadījumā, ja tiek veikta tiešā sēja un kad kultūraugu sēklas dīgst blakus sadalīties sākušai lapu, stolonu, sakneņu vai sakņu masai. Tādēļ nepieciešams veikt rūpīgu augsnes sagatavošanu, lai augu atliekas tiktu iestrādātas augsnē.

barclay_crop_protection_logoKontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki