Belkar

Darbīgā viela: metil-halauksifēns 10 g/l, piklorams 48 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Ražotājs: Dow AgroSciences Danmark A/S
Iepakojums: 5 l
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša sējumos rudenī.

Preparāta apraksts:

Belkar satur divas darbīgās vielas – metil-halauksifēnu un pikloramu. Abas darbīgās vielas pieder pie sintētisko auksīnu grupas un to kombinācija herbicīdā Belkar ierobežo plašu divdīgļlapju nezāļu spektru ziemas rapsī rudenī. Belkar sekmīgi ierobežos magones, ķeraiņu madaras, zilās rudzupuķes, gandrenes (gerānijas), ganu plikstiņus un citas divdīgļlapju nezāļu sugas.

Belkar uzrāda augstu efektivitāti jau pēc vienas apstrādes reizes, tomēr, lai panāktu labu rezultātu pret atsevišķām nezāļu sugām, piemēram, gandrenēm (gerānijām) vai gadījumā, ja pēc apstrādesdīgst jauna divdīgļlapju nezāļu paaudze, ieteicams lietot dalīto apstrādi.

Pirmās vizuālās iedarbības pazīmes uz nezālēm var ievērot jau dažas dienas pēc apstrādes, pateicoties darbīgajai vielai metil-halauksifēnam.

Belkar lietojamā deva ir atkarīga no rapša attīstības stadijas. Apstrādi ar devu 0,25 l/ha var veikt, kad vismaz 90% rapša augu ir sasnieguši divu īsto lapu stadiju. Tā kā apstrādes brīdī arī nezālēm ir jābūt sadīgušām, optimāli apstrādi ir veikt rapša 3-4 īsto lapu stadijā.

Belkar var tikt lietots visās ziemas rapša šķirnēs, izņemot šķirni Quartz.

Nelietojiet Belkar tvertnes maisījumos ar mēslošanas līdzekļiem, kuri satur tikai boru, augšanas regulatoriem, fungicīdiem un graminicīdiem. Ievērojiet 7 dienu nogaidīšanas periodu starp apstrādēm. Gadījumā, ja rapsim novēro stresa pazīmes, nogaidīšanas periodam jābūt ilgākam. Pirms tvertnes maisījumu veidošanas vienmēr pārbaudiet produktu saderību. Nav ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar vairāk kā vienu produktu.

Lietošanas norādījumi un devas:

Kultūraugs Kaitīgais organisms Preperāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi Nogaidīšanas
laiks,
dienās 
 Maksimālais
apstrāžu
skaits
sezonā
Ziemas rapsis Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0,25 Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga divu lapu līdz 5 lapu
stadijai (AS 12–15)
_ 1
0,5 Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS16-19) _ 1
0,25 Apsmidzināt sējumus dalīti, sākot ar kultūrauga 2 lapu līdz 5 lapu stadijai (AS 12-15) un atkārtoti, ja nepieciešams sākot ar 6 lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS 16-19) _ 2

 

0,25 l/ha 2 x 0,25 l/ha 0,5 l/ha
Ļoti labi ierobežo (efektivitāte 95-100%) Rudzupuķe, parastā (Centaurea cyanus), matuzāle,ārstniecības (Fumaria officinalis L.), panātre, skaujošā (Lamium amplexicaule), panātre, sārtā (Lamium purpureum), sofijas smalkžodzene (Descurainina Sophia) Plikstiņš, ganu (Capsella bursa-pastoris L.), rudzupuķe, parastā (Centaurea cyanus), balanda, baltā (Chenopodium album), matuzāle,ārstniecības (Fumaria officinalis L.), madara, ķeraiņu (Galium aparine), gandrene, sīkā (Geranium pusillum), panātre, sārtā (Lamium purpureum),
panātre, skaujošā (Lamium amplexicaule), kumelīte,ārstniecības (Matricaria recutita ), naudulis, tīruma ( Thlaspi arvense L.), sofijas smalkžodzene (Descurainina Sophia)
Rudzupuķe, parastā (Centaurea cyanus), matuzāle,ārstniecības (Fumaria officinalis L.), madara, ķeraiņu (Galium aparine), panātre, skaujošā (Lamium amplexicaule), panātre, sārtā (Lamium purpureum), kumelīte,ārstniecības (Matricaria recutita ),magone, zīda (Papaver rhoeas)
Labi ierobežo (efektivitāte 85-94,9%) Plikstiņš, ganu (Capsella bursa-pastoris L.), balanda, baltā (Chenopodium album), madara, ķeraiņu (Galium aparine), gandrene, sīkā (Geranium pusillum), kumelīte,ārstniecības (Matricaria recutita ), naudulis, tīruma ( Thlaspi arvense L.) Magone, zīda (Papaver rhoeas), kumelīte, tīruma ( Matricaria inodora ) Plikstiņš, ganu (Capsella bursa-pastoris L.), balanda, baltā (Chenopodium album), gandrene, sīkā (Geranium pusillum), kumelīte, tīruma ( Matricaria inodora ),
naudulis, tīruma ( Thlaspi arvense L.)
Vidēji ierobežo (efektivitāte 70-84,9%) Kumelīte, tīruma ( Matricaria inodora ), magone, zīda (Papaver rhoeas) Virza, parastā (Stellaria media) Virza, parastā (Stellaria media)
Vāji ierobežo (efektivitāte 50-69,9%) Virza, parastā (Stellaria media), veronika, persijas (Veronica persica) Veronika, persijas (Veronica persica), vijolīte, tīruma (Viola arvensis) Veronika, persijas (Veronica persica), vijolīte, tīruma (Viola arvensis)


Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki