Boxer 800 EC

Darbīgā viela: 800 g/l prosulfokarbs
Preparatīvā forma: emulsijas koncentràts
Ražotājs: Syngenta
Iepakojums: 20 l

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sīpolu (sētie un stādītie no sīksīpoliņiem), ķiploku, lupīnas (graudiem) un saulespuķu sējumos un stādījumos.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle 2.0–2.5 Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00–10)    ____ 1
3.0–4.0 Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11–21)    ____ 1
 kartupeļi  4,0  Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles  Apsmidzināt stādījumus pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00–10)  42  1
 ķimenes  4,0  Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles  Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas     ____  1
 zirņi  4,0  Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles  Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas  75  1
 Lupīna (graudiem)  4,0  Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles  Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas      ____  1
 Pupas, lauka  4,0  Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles  Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas  75  1
 Burkāni  4,0  Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles  Apsmidzināt sējumus burkānu 2 īsto lapu stadijā (AS 12)  90  1
 Sīpoli (sēti, stādīti no sīksīpoliem), ķiploki  4,0  Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles  Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad sētajiem (sīpoliem) pirmā lapa karodziņa formā un stādītajiem sīpoliem, ķiplokiem pirmā lapa 3–4 cm (AS 11–13)  90  1
Selerijas (sakņu) 4,o Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas 60 1
Saulespuķes 4,0 Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas      ____ 1

 

Darbīgo vielu iedarbība:

Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā.

Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās pret īsmūža viendīgļlapju nezālēm un virkni divdīgļlapju nezāļu. Nezāles uzņem preparātu caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā. Visvairāk preparāts tiek uzņemts caur hipokotilu (auga stumbra posms starp dīgļlapām un saknes kakliņu).

Devas un iedarbības spektrs ziemas kviešos, ziemas miežos, rudzos, tritikālē:

 • Līdz sadīgšanai (AS 00 -10) 2,0 – 2,5 l/ha:
  • Laba efektivitāte > 85%: parastā rudzusmilga, maura skarene, parastā virza, veronikas;
  • Vidēja efektivitāte, 60 – 85%: kumelītes, lauka vijolīte.
 • Pēc sadīgšanas līdz 3 lapām graudaugiem (AS 11 – 13) 3,0 – 4,0 l/ha:
  • Laba efektivitāte > 85%: parastā rudzusmilga, maura skarene, ganu plikstiņš;
  • Vidēja efektivitāte, 60 – 85%: ķeraiņu madara, veronikas, parastā virza, rapsis, tīruma zvēre, kumelīte, tīruma neaizmirstulīte.

Kartupeļi, ķimenes, zirņi, lauka pupas, lupīna (graudiem), burkāni, sīpoli, ķiploki, selerijas (kātu un sakņu), saulespuķes- 4.0 l/ha:

 • Laba efektivitāte >85%: izplestā balodene, ķeraiņu madara, melnā naktene, parastā virza, veronikas, ganu plikstiņš;
 • Vidēja efektivitāte 60 – 85 %: baltā balanda, kumelītes, tīruma zvēre
 • Zema efektivitāte < 60 %: lauka vijolīte, rapsis.

 

Lietošanas norādījumi:

Graudaugus var apstrādāt uzreiz pēc sējas un līdz cerošanas sākumam (AS 00-21). Vislabākais laiks Boxer 800 EC lietošanai ir pirms nezāļu sadīgšanas. Sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā vismaz 3 cm dziļumā. Ieteicams lietot uz mitras augsnes. Ilgstošs sausums samazina iedarbības efektivitāti. Jācenšas panākt vienmērīgu augsnes virskārtu bez cilām. Boxer 800 EC efektivitāte ir mazāka augsnēs ar augstu humusa saturu. Kartupeļos Boxer 800 EC var lietot visiem izmantošanas veidiem ( pārtikai, sēklai, pārstrādei u.c.) paredzētajos kartupeļu stādījumos. Apstrāde jāveic pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu dīgšanas ( AS 00-10). Apstrādāt jau uzdīgušus kartupeļus nav ieteicams.

Bezlietus periods – 1 stunda.

Ūdens patēriņš: 200 – 400 l/ha.Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki