Brasan 540 EC

Darbīgā viela: 500 g/l dimetahlors, 40 g/l klomazons
Preparatīvā forma: emulsijas koncentràts
Ražotājs: Syngenta
Iepakojums: 20 l

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis, vasaras rapsis 2,0 Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas – pirms nezāļu un kultūrauga sadīgšanas (AS 00–09). Pieļaujamais maksimālais darbīgās vielas dimetahlors daudzums ir 1 kg /ha reizi trijos gados tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir dimetahlors       ____ 1

 

Darbības princips:

Brasan 540 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm, tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas.

Brasan 540 EC ir augsnes herbicīds, kas efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Brasan 540 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm, tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas. Uzņemšana caur nezāļu dīgstiem ir daudz spēcīgāka nekā caur saknēm.

Brasan 540 EC efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 2.0 l/ha:

  • Jutīgas nezāles (efektivitāte >90%): parastā rudzusmilga, maura skarene, parastā gaiļsāre, ganu plikstiņš, baltā balanda, parastā virza, nesmaržīgā suņkumelīte, ķeraiņu madara, saules dievkrēsliņš, sārtā panātre, īsstaru sīkgalvīte, struplapu skābene , persijas veronika, lauka skrēteliņš, ārstniecības žodzene , melnā naktene, mīkstpienenes, vanagu vīķis;
  • Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-89%): peļastīšu lapsaste , smalkžodzene, šķeltā gandrene, sīkā gandrene, ārstniecības kumelīte, tīruma neaizmirstulīte, mezglainā sūrene , dārza vējgriķis, efejlapu veronika, tīruma naudulis;
  • Vāji jutīgas nezāles (efektivitāte <70%): ārstniecības matuzāle , asais aklis, apaļlapu gandrene, zīda magone, atraitnītes, labības sārņaugi

Lietošanas norādījumi:

Brasan 540 EC vislabāk iedarbojas uz īsmūža nezālēm, ja tiek izsmidzināts pirms tās vēl nav dīgušas, t.i., tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Vismaz trīs nedēļas pēc apstrādes ar preparātu, laukus nedrīkst rušināt. Sējot rapsi, minimālais sējas dziļums 2 cm, sēklām jābūt pārklātām ar irdenas augsnes kārtu. Īpaši rūpīgi tam jāseko, praktizējot minimalizēto augsnes apstrādi. Ļoti vieglās augsnēs ar zemu trūdvielu saturu <1,5%) ieteicams veidot bākas maisījumu ar Teridox 500 EC ar devām: Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha. Preparāta efektivitāti nodrošina mitra augsne. Ilgstoša sausuma gadījumā iedarbība aizkavējas.

syngenta_logo_2724Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki