BROADWAY™ Star

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu sējumos.

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Darbīgās vielas: piroksulams 70.8 g/kg, florasulams 14.2 g/kg
Reģistrācijas Nr.:  0571
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 1 kg

 

Preparāta raksturojums:

Broadway Star satur divas darbīgās vielas – piroksulamu un florasulamu, kuras pieder pie ALS inhibitoru grupas. Jutīgo nezāļu sugu augu augšanas apstājās tūlīt pēc herbicīda iekļūšanas tajos, bet iedarbību vizuāli var redzēt tikai dažas nedēļas pēc apstrādes.

Broadway Star var lietot visu tipu augsnēs.

Lietošanas LAIKS, devas UN EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM:

Kultūraugs Apstrādes laiks Deva, kg/ha 95-100% efektivitāte 85-94.9% efektivitāte  70-84.9% efektivitāte 
Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle Pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS

20-32)

 

0.160 + virsmas aktīvā viela Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris),

parastā virza  (Stellaria media)

Ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum), tīruma kumelīte (Matricaria inodorum), zīda magone (Papaver rhoeas), tīruma vijolīte (Viola arvensis)  Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ložņu vārpata (Agropyron repens), peļastīšu lapsaste (Alopecurus myosuroides),  maura sūrene  (Polygonum aviculare), tīruma naudulis (Thlaspi arvense)
0.215 + virsmas aktīvā viela Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris),

parastā virza  (Stellaria media)

Neauglīgā jumtauza (Bromus sterilis), peļastīšu lapsaste (Alopecurus myosuroides), ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum), tīruma kumelīte (Matricaria inodorum), zīda magone (Papaver rhoeas), tīruma vijolīte (Viola arvensis) Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ložņu vārpata (Agropyron repens), maura sūrene  (Polygonum aviculare), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), daudzgadīgā airene (Lolium perenne)
0.265 + virsmas aktīvā viela Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), rapsis sārņaugs (Brassica napus), ķeraiņu madara (Galium aparine), tīruma sinepe (Sinapis arvense), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), parastā virza (Stellaria media) Ložņu vārpata (Agropyron repens), neauglīgā jumtauza (Bromus sterilis), peļastīšu lapsaste (Alopecurus myosuroides), daudzgadīgā airene (Lolium perenne),  sārtā panātre (Lamium purpureum), tīruma kumelīte (Matricaria inodorum), zīda magone (Papaver rhoeas), maura sūrene  (Polygonum aviculare), tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum),  tīruma vijolīte (Viola arvensis) Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), parastā skarene (Poa annua), parastā salātene (Lapsana communis), parastā krustaine (Senecio vulgaris), blusu sūrene (Polygonum persicaria)
Vasaras kvieši Sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS

20-32)

 

0.150 + virsmas aktīvā viela

 

Parastā vējauza (Avena fatua), tīruma sinepe (Sinapis arvense)

tīruma naudulis (Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), parastā virza (Stellaria media)

 

Ķeraiņu madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium purpureum),  tīruma kumelīte (Matricaria inodora), dārza vējgriķis (Polygonum convolvuluds),   zīda magone (Papaver rhoeas), tīruma vijolīte (Viola arvensis) Ložņu vārpata (Agropyron repens), peļastīšu lapsaste (Alopecurus myosuroides), maura sūrene (Polygonum aviculare)
Efektivitātes pret zilo rudzupuķi un tīruma usni paaugstināšanai, ieteicams lietot kopā ar maisījuma partneri. Jautājumos par tvertnes maisījumiem kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

Dalītā apstrāde neauglīgās jumtauzas (Bromus sterilis) ierobežošanai:

Deva: 0.105 kg/ha

Apsmidzināt ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32).  Atkārtotu apstrādi veikt pēc 10-14 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu. Ierobežošanas efektivitāte – 85-94.9%. 

Ložņu vārpatas ierobežošana

Broadway Star iedarbojas uz ložņu vārpatu, ja apstrādi veic tās 3-4 lapu stadijā. Lai pilnībā iznīcinātu ložņu vārpatu, visbiežāk būs nepieciešama atkārtota apstrāde ar glifosātu pēc graudaugu ražas novākšanas.

 

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena, dalītā apstrādē – divas.

Nelietot Broadway Star graudaugos ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju!

Laika apstākļi apstrādei:

Broadway Star var lietot, kad temperatūra ir virs +6º C un nezāles ir aktīvi augošas. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, smidzināšanu veikt, kad nezāles ir mazas.

Neapstrādājiet sējumus, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori, tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums, minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml.

Broadway Star dažreiz var izraisīt nelielu un pārejošu kultūrauga dzeltēšanu 2-3 nedēļas pēc apstrādes, bet tas neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.

Lietus noturība:

Broadway Star ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc izsmidzināšanas.

Smidzināšanas tehnika un ūdens daudzums:

Broadway Star izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300 litri.

Tvertnes maisījumi (savienojamība):

Nelietot Broadway Star tvertnes maisījumos kopā ar etil-fenoksaprops-P saturošiem produktiem un augu augšanas regulatoriem, izņemot tos, kuri satur vienu darbīgo vielu hlormekvāta hlorīds.

 VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA:

Broadway Star ieteicams lietot kopā ar virsmas aktīvo vielu Dassoil, deva 0.5 l/ha.

PĒCKULTŪRAS:

Pēc Broadway Star lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē.

PĀRSĒJA:

Gadījumā, ja ar Broadway Star apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā, obligāti ir jāveic augsnes aršana vai frēzēšana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.

UZGLABĀŠANA:

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki