Butisan Avant

Darbīgā viela: 100 g/l dimetēnamīds-P, 100 g/l kvinmeraks, 300 g/l metazahlors
Preparatīvā forma: Suspo – emulsija
Ražotājs: Basf
Iepakojums: 10 l

Jaunākais herbicīds rapsim, kas pārstāv vienu no uzticamiem Butisan herbicīdu risinājumiem.

Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un ir pirmais rapšu herbicīds Baltijas valstu tirgū, kas satur trīs darbīgās vielas. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes herbicīdiem, Butisan Avant piemītošais unikālais Kombi efekts nodrošina augstāku efektivitāti un konsekvenci nezāļu ierobežošanā.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
ziemas rapis, vasaras rapsis 2,0-2,5 īsmūža divdīgļlapju nezāles 1.lietošanas veids: apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)     ____ 1
2,0-2,5 īsmūža divdīgļlapju nezāles 2. lietošanas veids: apsmidzināt sējjumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10-14)   ____ 1

Nezāļu kontroles efektivitāte ziemas rapša sējumos, veicot apstrādi ar devu 2,5 l/ha pirms rapša sadīgšanas:

 • Ļoti laba un laba efektivitāte(85-10%) : ganu plikstiņš, panātres, sofijas smalkžodzene, ķerainu madara, gandrenes, nesmaržīgā suņkumelīte, tīruma zvērene, tīruma naudulis, parastā virza, perojas veronika, zīda magine;
 • Vidēja efektivitāte (70-84%): tīruma neaizmirstulīte;
 • Zema efektivitāte (50-69%): tīruma atraitnīte.

Nezāļu kontroles efektivitāte ziemas rapša sējumos, veicot apstrādi ar devu 2,5 l/ha pēc rapša sadīgšanas:

 • Ļoti laba un laba efektivitāte(85-10%): ganu plikstiņš,  sārtā panātre, sofijas smalkžodzene, ķerainu madara, gandrenes, nesmaržīgā suņkumelīte, parastā virza, tīruma naudulis, persijas veronika;
 • Vidēja efektivitāte (70-84%): lauka magone, tīruma zvērene, zīda magone;
 • Zema efektivitāte (50-69%): tīruma atraitnīte.

Nezāļu kontroles efektivitāte vasaras rapša sējumos, veicot apstrādi ar devu 2,5 l/ha pirms rapša sadīgšanas:

 • Ļoti laba un laba efektivitāte(85-10%) : ķeraiņu madara, sārtā panātre, nesmaržīgā suņkumelīte, vējagriķis;
 • Vidēja efektivitāte (70-84%): baltā balanda;
 • Zema efektivitāte (50-69%): tīruma atraitnīte, tīruma naudulis.

Nezāļu kontroles efektivitāte vasaras rapša sējumos, veicot apstrādi ar devu 2,5 l/ha pēc rapša sadīgšanas:

 • Ļoti laba un laba efektivitāte(85-10%) : nesmaržīgā suņkumelīte;
 • Vidēja efektivitāte (70-84%): sārtā panātre, vējagriķis;
 • Zema efektivitāte (50-69%): baltā balanda.

Lietošanas norādījumi:

Labi sagatavota augsne rapša sējai ir viegli irstoša, viendabīga un bez lielām cilām. Rapšu sēklām jābūt pārklātām ar vismaz 15 mm viendabīgu, irstošu augsni. Vidējās un smagās augsnēs īpaša nozīme ir sēklu gultnes struktūrai. Pareizi lietojot herbicīdu pirms rapša sadīgšanas (4–5 dienas pēc sējas), tas nodrošina visefektīvāko un plašāko nezāļu sugu ierobežošanu. Augsnēs ar augstu organisko vielu saturu vai gadījumā, kad sēklu gultne nav sagatavota optimāli, apstrādi ar herbicīdu veic drīz pēc rapša sadīgšanas (periodā no 4–5 dienām līdz 7–10 dienām pēc sējas).

Butisan Avant efektivitāte nezāļu ierobežošanā ir atkarīga no smidzināšanas laika. Labāku laikapstākļu, augsnes mitruma, ātrākas nezāļu augšanas dēļ, herbicīda efektivitāte ir labāka ziemas rapša, nekā vasaras rapša sējumos. Daudzu nezāļu sugu ierobežošanai smidzinājumi pirms nezāļu sadīgšanas ir visefektīvākie. Nezāles ir jutīgas pret herbicīdu, kad tās ir ne lielākas par 3-4 īsto lapu stadiju. Herbicīda ietekme ir atkarīga no lietošanas laika un kultūrauga.

Apstrāde ar Butisan Avant jāveic, ņemot vērā nezāļu attīstības stadiju (no dīgļlapām līdz pirmās īstās lapas attīstībai), neatkarīgi no rapša attīstības stadijas. Jo nezāles aug lielākas, jo herbicīda efektivitāte samazinās.Butisan Avant ieteicams lietot ar 200–400 l/ha lielu ūdens daudzumu. Neveiciet apstrādi, ja tuvāko 48 stundu laikā gaidāmi spēcīgi nokrišņi.

Efektivitāte mazāk atkarīga no laikapstākļiem

Ja pēc apstrādes ar Butisan Avant, vidējais nokrišņu daudzums nedēļā ir mazāks nekā 25 mm, tad herbicīda sastāvā esošais dimetēnamīds-P ievērojami papildina metazahlora efektivitāti, un tas ir Kombi efekts. Salīdzinot ar herbicīdiem, kas satur tikai metazahloru + kvinmeraku, dimetēnamīda-P klātbūtne preparātā padara tā efektivitāti ne tikai mazāk atkarīgu no augsnes mitruma, bet arī paplašina ierobežojamo nezāļu spektru t.sk.: gandrenes, ķeraiņu madaru, žodzeni, tīruma nauduli, ganu plikstiņu, tīruma zvēri un magoni.

basf_balta_fonaKontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki