Cycocel 750

Darbīgā viela: 750.0 g/l hlormekvāta hlorīds
Preparatīvā forma: Šķīstošs koncentrāts
Ražotājs: Basf
Iepakojums: 10 l

Augu augšanas regulators ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.

Cycocel 750 sastāv no vienas darbīgās vielas – hlormekvāta hlorīda. Preparāts samazina graudaugu
stiebra garumu, palielina tā diametru, kā arī veicina stiebra sieniņu izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks, dienas Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
 ziemas kvieši, vasaras kvieši  0,5-1,5  apsmidzināt sējumus pavasarī kultūrauga cerošanas fāzē līdz stiebrošanas sākumam (AS 21-30)     _____  1
 rudzi  2,0-3,0  apsmidzināt sējumus pavasarī kultūrauga cerošanas fāzē līdz divu mezglu stadijai (AS 21-33)      _____  1
 tritikāle  1,0-2,0  apsmidzināt sējumus pavasarī kultūrauga cerošanas fāzē līdz stiebrošanas sākumam (AS 21-30)      _____  1
 auzas  2,0  apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga divu mezglu stadijas līfz karoglapas maksts atvēršanās stadijai (AS 32-47)      _____  1

Lietošanas norādījumi:

Lietojot Cycocel optimālā laikā, tas stimulē graudaugu sakņu sistēmas attīstību, veicina cerošanu, kā arī, veidojot labāku stiebra stiprību, samazina stiebru lūšanas attīstības iespējas.

Zemāks stiebrs samazina veldres risku, atvieglo ražas novākšanu, samazina kaltēšanas izmaksas, uzlabojas graudu kvalitāte un samazinās ražas zudumi tās novākšanas laikā. Cycocel 750 jālieto labi mēslotā, attīstītā sējumā. Tas samazina stiebru izstīdzēšanu un novājināšanos sabiezinātā zelmenī. Efektīvai preparāta darbībai nepieciešami kultūrauga augšanai labvēlīgi laikapstākļi: Mitruma režīms, mēslojums, gaisa temperatūra u.c.

Cycocel 750 var lietot arī graudaugu sējumos ar ilggadīgo stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju.

Ziemas un vasaras kviešiem minimāla veldres riska situācijās ieteicams lietot Cycocel 750 vienā apstrādes paņēmienā, optimālais laiks: sākot no cerošanas fāzes vidus līdz stiebrošanas sākumam (AS 25 – 30). Lai samazinātu veldres risku sabiezinātos, labi mēslotos intensīvos ziemas kviešu sējumos ieteicams veikt otro apstrādi ar augšanas regulatoru Terpal. Ja augsta veldres riska situācijā dalītā apstrāde nav iespējama, lietot maksimālo Cycocel 750 devu 1,5 l/ha stiebrošanas sākumā (AS 30 – pirmais mezgls pacēlies ne vairāk par 1 cm).

Rudzos Cycocel 750 lieto, kad vairumam dzinumu sataustāms pirmais mezgls (AS 31), tomēr galveno veldres riska samazināšanos rudzu sējumos nodrošinās miglojums ar Terpālu 37 – 49 AS. Intensīvos rudzu sējumos ieteicams izmantot divreizēju apstrādi ar augu augšanas regulatoru: 1.apstrāde Cycocel 750 750 1,0 – 2,0 l/ha cerošanas fāzē līdz stiebrošanas sākumam (AS 21 – 30); 2.apstrāde Terpal 1,0 – 1,5 l/ha no karoglapas parādīšanās līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 37 – 49).

Tritikāles sējumos veldres riska samazināšanai veikt apstrādi ar Cycocel 750 no cerošanas fāzes vidus līdz stiebrošanas sākumam (AS 25 – 30).

Auzās optimālākais Cycocel 750 lietošanas laiks, kas nodrošina visbūtiskāko stiebru garuma saīsināšanos tiek panāks, ja augus apsmidzina tad, kad vairumam dzinumu ir sataustāmi divi mezgli. Lietojot Cycocel 750 auzu sējumos, ieteicams pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu 25 ml uz 100 litriem darba šķīduma, izņemot gadījumu, ja tiek veidots tvertnes maisījums ar fungicīdu Corbel.

Iedarbības veids:

Cycocel 750 iekļūst augā caur lapām un pavisam nedaudz arī caur sakņu sistēmu. Preparāts samazina graudaugu stiebra garumu, palielina tā diametru, veicina stiebra sieniņu izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku. Cycocel 750 veicina graudaugu sakņu sistēmas attīstību, kā arī cerošanu, ja lietots cerošanas sākumā. Pateicoties labākai stiebra izturībai samazinās iespējas inficēties ar sakņu kakla puvi.

basf_balta_fonaKontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki