Dessica

Darbīgā viela: dikvāts 200 g/l (dikvāta dibromīds, 374 g/l)
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Ražotājs: Sharda Cropchem
Iepakojums: 10 l

Pieskares iedarbības desikants kartupeļu stādījumos, rapša, linu un zirņu sējumos, saveldrētos lopbarībai paredzētos auzu sējumos, lopbarībai paredzētos pupu sējumos, kā arī āboliņa sēklu laukos, tādējādi atvieglojot minēto kultūraugu ražas novākšanu, izžāvējot gan kultūraugus, gan sējumā/stādījumā esošās zaļās nezāles.

Lietošanas norādījumi

Preparāts nonākot uz augu zaļajām daļām, ātri iedarbojas un izžāvē gan kultūraugus, gan nezāles dažu dienu laikā. Dessica saskarē ar augsni kļūst neaktīvs un neatstāj ietekmi uz pēckultūrām. Dessica nepaātrina kultūraugu nogatavošanos – kultūraugiem smidzināšanas laikā ir jābūt gataviem. Ja smidzinājumu veic, kad kultūraugu nav vēl pilnībā nogatavojušies, tiks iegūtas kultūrauga sēklas ar zemu īpatnējo svaru, kā arī vāju dīgtspēju, ja tie ir sēklu ieguvei paredzētie lauki. Dessica lietošanai nav nepieciešamas speciālas lietošanas iekārtas. Dessica nepieciešamais bezlietus periods – 15 minūtes, tas ātri iedarbojas uz auga zaļajām daļām. Atļauta tikai viena apstrāde sezonā uz kultūrauga.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas
laiks, dienās
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
auzas (lopbarībai) 2,0-4,0 apsmidzināt veldrē sakritušus sējumus graudu pilngatavības stadijā Pļauja jāsāk kolīdz augi ir izšuvuši (parasti 7 dienu laikā). Ja ražas novākšana tiek nokavēta, ir iespējama nezāļu ataugšana. 1
kartupeļi 4,0 apsmidzināt stādījumus bumbuļu veidošanās perioda beigās Ja kartupeļi paredzēti uzglabāšanai, no smidzināšanas līdz ražas novākšanai ir jāievēro nogaidīšanas laiks 14 dienas, lai tiem nobriest miza. 1
 rapsis  3,0  apsmidzināt sējumus, kad sēklas ir nogatavojušās  Ražas novākšanu var sākt 7-14 dienas pēc smidzināšanas. Pļaušana būtu jāsāk, tad, kad sēklas ir gatavas, melnas un mitruma saturs seklās ir 12-15%. Mitruma saturs jāpārbauda ar mitruma mērītāju sākot ar piekto dienu pēc apstrādes.  1
 zirņi  2,0-3,0  apsmidzināt sējumus, kad sēklas ir nogatavojušās  Tiešo ražas novākšanu uzsāk 10 dienas pēc apstrādes, kad augi ir izžuvuši. Apstrādātos stublājus nelietot lopbarībā vismaz 4 dienas pēc apstrādes.  1
pupas (lopbarībai) 3,0 apsmidzināt sējumus, kad sēklas ir nogatavojušās Ražas novakšanu uzsāk 7 dienas pēc smidzinājuma 1
baltā un sarkanā āboliņa sēklas lauki 2,0-3,0 apsmidzināt sējumus, kad sēklas ir nogatavojušās Baltā un sarkanā āboliņa sēklas laukus, paredzētus tiešai ražas novākšanai, apsmidzina tad, kad augi ir nobrieduši 2-3 dienas pirms plānotās ražas novākšanas. 1
lini 3,0 apsmidzināt sējumus, kad sēklas ir nogatavojušās Tiešo ražas novākšanu uzsāk 20 dienas pēc smidzinājuma, kad sēklu mitrums ir zem 14%.  1

 

Detalizēti lietošanās norādījumi:

Lopbarībai paredzēti auzu sējumi (sakrituši veldrē)

 • Sējumus apsmidzināt auzu graudu pilngatavības stadijā.
 • Auzu graudi no apstrādātajiem sējumiem izmantojumi tikai lopbarībai.
 • Apstrādātos salmus nelietot lopbarība vismaz 4 dienas pēc apstrādes.
 • Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, kura satur spirta etoksilātu, saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
 • Devas atkarībā no sējumā esošajām nezāļu sugām:
  • 2 l/ha– parastā virza
  • 3 l/ha– ataugusi labība, divdīgļlapju nezāles
  • 4 l/ha– laukos, kur dominē ķeraiņu madara un ložņu vārpata.

Kartupeļi:

 • Apstrādi jāveic sausā laikā, kad kartupeļi ir sasnieguši nepieciešamo lielumu.
 • Ja preparāts tiks lietots par agru, sēklu laukos var sākties lakstu ataugšana.
 • Ja iespējams, smidzināšana veicama spilgtas gaismas un zema gaisa mitruma apstākļos- vēlāk no rīta līdz pēcpusdienai.
 • Ja augsnē ir pārmērīgs mitruma deficīts, Dessica lietošana var izraisīt bumbuļu bojājumus. Tas, visticamāk var notikt sausuma periodā vai tūlīt pēc sausuma perioda. Viegls lietus, rasa vai migla smidzinājuma laikā vai tūlīt pēc smidzinājuma palielina iespēju, ka augi var tikt bojāti.
 • Nesmidzina, ja augsne ir sausa.
 • Pirms smidzināšanas ir ļoti svarīgi pārbaudīt augsnes mitrumu ap bumbuļiem, lai pārliecinātos par to, ka lietus vai laistīšana ir bijusi efektīva un augsne ap un zem kartupeļu bumbuļiem ir mitra. Katrs lauks ir jāpārbauda vairākās vietās, īpaši gadījumos, ja augsne laukā nav vienveidīga.
 • Darba šķidruma patēriņš 200-500 l/ha, atkarībā no lakstu lieluma un blīvuma. Darba šķidrumam nepievienot virsmas aktīvo vielu.

Rapsis:

 • Lietošanas laiks ir ļoti svarīgs. Agrs lietojums kultūraugos, kad sēkla nav nobriedusi var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz sēklu dīgtspēju un seklu svaru, savukārt, ja tiek veikts novēlots smidzinājums, var rasties ražas zudumi no tā, ka satricinot pākstis tās sasprāgs un izbirs sēkla.
 • Piemērotākais laiks rapša smidzināšanai ar Dessica ir tad, kad sēklu krāsa ir:
  • Stublāja apakšējā trešdaļā – visas sēklas ir tumši brūnā vai melnā krāsā
  • Stublāja vidējā trešdaļā – 90% sēklas ir sarkanīgi brūnā līdz tumši brūnā krāsā ar dažām melnām sēklām. 10% sēklu ir zaļas, stingras un elastīgas.
  • Stublāja augšējā trešdaļa – vairāk par pusi seklu ir zaļas, stingras un elastīgas. Dažas sēklas ir brūnas līdz melnas.
 • Augiem, kas ir noliekušies, sēklas auga virspusē nogatavosies ātrāk par tām, kas ir noēnotas. Šādā gadījumā jāsmidzina tad, kad visas sēklas, kas atrodas virspusē ir sarkani brūnas līdz tumši brūnas. Negaidīt, kamēr visas noēnotās sēklas nogatavosies.
 • Dessica nelietot retinātos rapša sējumos, jo šādos apstākļos lietots desikants var izraisīt ražas zudumus, īpaši apstākļos, ja pēc smidzināšanas līdz ražas novākšanai ir vējains laiks.
 • Darba šķidruma patēriņš 200-500 l/ha, atkarībā no sējuma blīvuma, īpaši, ja rapsis ir garš vai noliecies. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, kura satur spirta etoksilātu, 100 ml/100 l darba šķidruma.

Zirņi:

 • Apstrādi ar Dessica veic, kad zirņi ir nobrieduši. Gatavību vislabāk var noteikt regulāri pārbaudot pāksts gatavību pēc tam, kad augi kļuvuši dzelteni.
 • Agra apstrāde var izraisīt zirņu čokurošanos augšējās nenobriedušās pākstīs, kas samazina ražu, kā arī augi lēnāk žūs un ir iespējama stublāju lūšana un zirņu sakrišana veldrē.
 • Ja desikācija ir atstāta uz vēlāku laiku, apakšējās pākstis var pārplīst, izraisot ražas zudumu.
 • Piemērotākais laiks apstrādei ir tad, kad:
  •  Apakšējās pākstis ir dzeltenas/brūnas, papīra biezumā. Mitruma sastāvs zirņos ir zem 45% un tie ir samērā cieti;
  •  Vidējās pākstis ir sakrokojošās un kļuvušas sausas. Zirņi saspiesti starp pirkstiem nesadalās.
  •  Augšējās pākstis ir pilnas, nedaudz dangainas un zaļas, vai sāk dzeltēt. Zirņi sasķeļas, ja tos saspiež. Mitruma sastāvs zirņos ir zem 45%.
 • Darba šķidruma patēriņš 200-500 l/ha, atkarībā no sējuma blīvuma un nezāļu daudzuma. Pirms darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, kura satur spirta etoksilātu, konsultējaties ar pārstrādātājiem.

Pupas (lopbarībai):

 • Smidzina tad, kad augi ir nogatavojušies un pākstis ir kļuvušas melnas.
 • Darba šķidruma patēriņš 200-500 l/ha, atkarība no sējuma blīvuma. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, kura satur spirta etoksilātu, saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Baltā un sarkanā āboliņa sēklas lauki:

 • Baltā un sarkanā āboliņa sēklas laukus, paredzētus tiešai ražas novākšanai, apsmidzina tad, kad augi ir nobrieduši 2-3 dienas pirms plānotās ražas novākšanas.
 • Baltā āboliņa laukus, paredzētus dalītai ražas novākšanai, ar Dessica apstrādā 1-2 dienas pirms pļaujas.
 • Tiešo ražas novākšanu uzsāk tad, kad augi ir izžuvuši. Ja ražas novākšana tiek nokavēta, var sākties augu ataugšana.
 • Ja balto āboliņu vāc ar dalīto metodi, kulšanu uzsāk dažu stundu laikā pēc pļaujas.
 • Apstrādātos stublājus nelietot lopbarībā vismaz 4 dienas pēc apstrādes.
 • Darba šķidruma patēriņš 200-500 l/ha, atkarībā no sējuma blīvuma. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, kura satur spirta etoksilātu, 100 ml/100 l darba šķidruma.

Lini:

 • Dessica jālieto tad, kad augi ir nogatavojušies visā laukā. Stadijā, kad sēklu pogaļas ir tumši brūnas un sēklas gaiši brūnas. Sēklas pogaļās grab.
 • Labākā efektivitāte tiek sasniegta tad, ja Dessica lieto tad, kad nogatavojušies stiebri tieši zem pogaļām kļūst dzelteni.
 • Ražas novākšanu vislabāk veikt sausā un saulainā laikā. Pļaujot nažiem ir jābūt asiem un pļaušana ir jāveic cik augsti vien iespējams, tajā pašā laikā raugoties, lai tiktu novāktas pogaļas arī no īsākiem augiem.
 • Darba šķidruma patēriņš 300-500 l/ha, atkarībā no sējuma blīvuma. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, kura satur spirta etoksilātu, saskaņā ar ražotāja norādījumiem.


Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki