DMA™ 600

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Darbīgā viela: 2,4-D, 600 g/l
Iepakojums: 5 L

Preparāta raksturojums:

DMA 600 satur darbīgo vielu 2,4-D. Herbicīda iedarbības vizuālie simptomi ir redzami jau dažas dienas pēc apstrādes, bet tas var atšķirties starp nezāļu sugām. Pilna iedarbība ir redzama apmēram 4 nedēļas pēc apstrādes.

DMA 600 var lietot visu tipu augsnēs.

Lietošanas LAIKS, devas UN EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM:

Kultūraugs Augu attīstības stadija, AS Deva, l/ha 95-100% efektivitāte 85-94.9% efektivitāte  70-84.9% efektivitāte 
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle 20-29 0.5 Tīruma sinepe (Sinapis arvense)

 

Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus) _
0.75 Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), tīruma sinepe (Sinapis arvense), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)

 

_ Rapsis-sārņaugs (Brassica napus), tīruma kumelīte (Matricaria inodora)
30-32 1.25 Tīruma sinepe (Sinapis arvense), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album) Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus) Magones (Papaver spp.),  rapsis-sārņaugs (Brassica napus), tīruma usne (Cirsium arvense)
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas 20-29 0.5 Tīruma sinepe (Sinapis arvense) Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus) _
20-32 0.75 Tīruma sinepe (Sinapis arvense), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)

 

Baltā balanda (Chenopodium album), tīruma usne (Cirsium arvense) Tīruma kumelīte (Matricaria inodora)
1.25 Tīruma sinepe (Sinapis arvense), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)

 

Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), baltā balanda (Chenopodium album), tīruma usne (Cirsium arvense) Tīruma kumelīte (Matricaria inodora), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus)

 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.

Nelietot DMA 600 graudaugos ar tauriņziežu pasēju!

 

Laika apstākļi apstrādei:

Optimālā DMA 600 lietošanas temperatūra ir +10-20º C. Izvairieties smidzinājumu veikt ļoti sausā un karstā laikā, kā arī pirms gaidāmām salnām.

Neapstrādājiet sējumus, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori, tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums, minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml.

Pēc apstrādes ar DMA 600 dažreiz var novērot nelielu un pārejošu kultūrauga augšanas palēninājumu, bet tas neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, smidzināšanu veikt, kad nezāles ir mazas (ne vēlāk kā nezāļu 6-8 lapu attīstības stadijā).

 

Lietus noturība:

DMA 600 ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc izsmidzināšanas.

 

Smidzināšanas tehnika un ūdens daudzums:
DMA 600 izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300 litri.

 

Tvertnes maisījumi (savienojamība):

DMA 600 var tikt lietots tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, ievērojot norādes to lietošanas instrukcijā.

 

Virsmas aktīvā viela:

Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama.

 

PĒCKULTŪRAS:

Pēc DMA 600 lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē.

PĀRSĒJA:

Gadījumā, ja ar DMA 600 apstrādāts kultūraugs gājis bojā, pēc 4 nedēļām un augsnes apstrādes 5 cm dziļumā pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu un stiebrzāles.

UZGLABĀŠANA:

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

 Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki