Lima Oro

Darbīgā viela: metaldehīds 50 g/kg
Preparatīvā forma: ēsmas granulas
Ražotājs: Sharda
Iepakojums: 25 kg

Preparāts gliemežu izplatības ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša un kukurūzas sējumos, salātu sējumos un stādījumos, ābeļu, bumbieru, jāņogu, upeņu, ērkšķogu, aveņu un kazeņu stādījumos, dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, zālienā, ganībās ( ierīkošanas gadā) un zālājā (ierīkošanas gadā).

LIMA ORO ir ēsmas granulu forma, kas satur darbīgo vielu metaldehīdu 50 g/kg.

Metaldehīds iedarbojas uz gliemežiem caur gremošanas traktu un tiešas saskares ceļā. Metaldehīds izraisa spēcīgu gļotu izdalīšanos, kā rezultātā gliemežu organisms atūdeņojas.

Lietošanas ieteikumi

  • Maksimālā deva: visiem kultūraugiem visiem lietojumiem ir 7.0 kg/ha viena apstrādes reizē. Sezona atļauts veikt maksimāli divas apstrādes. Maksimālā produkta deva gadā vienā un tajā paša platībā ir 14 kg/ha.
  • Minimālais intervāls starp produkta atkārtotu lietošanu: 7-10 dienas. Vislabākos rezultātus iegūst, ja produktu lieto mitrā laikā, kad kailgliemeži un mīkstgliemeži ir visaktīvākie. Ja kailgliemežu un mīkstgliemežu postījumi turpinās, tad produktu jālieto atkārtoti. IZVAIRIETIES lietot granulas, ja gaidāms spēcīgs lietus, jo tas var veicināt pārāk ātru granulu izšķīšanu, samazinot produkta efektivitāti.
  • Lietojot granulas vēlīnā auga attīstības stadijā, granulas var iekrist augu lapotnē un tur palikt. Jāizvairās no granulu nonākšanas uz pārtikā lietojamajām augu daļām, šādos gadījumos izkliedējot granulas, jāievēro īpaša piesardzība.
  • Produktam jābūt vienmērīgi izkliedētam, izmantojot granulu izkliedētāju vai darot to manuālī. Pirmo platību apstrādi LIMA ORO veic, ņemot vērā monitoringa rezultātus vai novērojot kaitīgā organisma – gliemežu vai to radīto pirmo bojājumu paradīšanos, lai pasargātu kultūraugu no iespējamiem gliemežu bojājumiem.
  • Monitorings, izmantojot ķeramslazdus, ir ļoti noderīgs, jo norāda, vai gliemeži ir aktīvi uz augsnes virskārtas un vai apstākļi ir piemēroti platību apstrādei ar LIMA ORO. Ja ir augsts gliemežu invāzijas risks un efektīvai kaitīga organisma kontrolei ir nepieciešams veikt vairāk kā divas apstrādes, lietojiet citus limacīdus, kas nesatur darbīgo vielu metaldehīdu.

 

Lietošanas devas un norādījumi:

Kultūraugs Lietošanas deva kg/ha Iedarbība pret sekojošiem kaitekļiem: Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši,
ziemas mieži,
rudzi, tritikāle,
vasaras kvieši,
vasaras mieži,
auzas
līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī
atsevišķas vietas sējumā, parādoties
kaitīgajam organismam vai pirmajām
bojājuma pazīmem, pēc graudaugu
sējas līdz kultūrauga cerošanas
beigām (AS 00-29). Ja nepieciešams,
atkārtotu apstrādi veic pec 7-10
dienām.
__ 2
ziemas rapsis, vasaras rapsis līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī
atsevišķas vietas sējumā, parādoties
kaitīgajam organismam vai pirmajām
bojājuma pazīmem, pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sāndzinumu veidošanās fāzes beigām
beigām (AS 00-29). Ja nepieciešams,
atkārtotu apstrādi veic pec 7-10
dienām.
_ 2
Kukurūza līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī
atsevišķas vietas sējumā, parādoties
kaitīgajam organismam vai pirmajām
bojājuma pazīmem, pēc kukurūzas sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15). Ja nepieciešams atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.
_ 2
Salāti līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt kultūraugu platības vai arī
atsevišķas vietas sējumā vai stādijumā, parādoties
kaitīgajam organismam vai pirmajām
bojājuma pazīmem, pēc salātu sējas līdz kultūrauga deviņu lapu stadijai (AS 00-19). Ja nepieciešams atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.
_ 2
Ābeles, bumbieres līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumjā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām AS (01-69).   Ja nepieciešams atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām. _ 2
Jāņogas, upenes, ērkšķogas, avenes, kazenes līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī
atsevišķas vietas stādijumā, parādoties
kaitīgajam organismam vai pirmajām
bojājuma pazīmem,veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām AS (01-69).   Ja nepieciešams atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.
_ 2
Dekoratīvās kultūras, zāliens līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt kultūraugu platības vai arī
atsevišķas vietas sējumā vai stādijumā, parādoties
kaitīgajam organismam vai pirmajām
bojājuma pazīmem, kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00-99).  Ja nepieciešams atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.
__ 2
Ganības
(ierīkošanas
gadā), zālājs
(ierīkošanas
gadā)
līdz 7 kg Kailgliemeži
(Arion spp.),
mīkstgliemeži
(Deroceras
spp.)
Apstrādāt  sējumu vai arī
atsevišķas vietas sējumā, parādoties
kaitīgajam organismam vai pirmajām
bojājuma pazīmem, pēc  sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00-15). Ja nepieciešams atkārtotu apstrādi veic pēc 7-10 dienām.
_ 2


Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki