Primus™

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts sadīgušo īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Darbīgā viela florasulams 50 g/l
Preparatīvā forma suspensijas koncentrāts
Iepakojums 0,5l

 

Produkts ļoti labi ierobežo daudzas divdīgļlapju nezāles, piemēram, ķeraiņu madaru (Galium aparine), rudzupuķi (Centaurea cyanus), zīda magoni (Papaver rhoeas), dārza vējgriķi (Fallopia convolvulus), raspi kā sārņaugu (Brassica spp), ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris), tīruma zvēri (Sinapis arvensis), parasto virzu (Stellaria media), nesmaržīgo suņkumelīti (Tripleurospermum perforatum) un ārstniecības kumelīti (Matricaria recutita L.) un citas sugas.

PRIMUS™ var sākt smidzināt jau pie zemām gaisa temperatūrām. Augstākas efektivitātes nodrošināšanai PRIMUS™ nepieciešams pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu.

PRIMUS™ ir izcils maisījumu partneris, ja nepieciešams paplašināt ierobežojamo nezāļu spektru, tomēr jāņem vērā, ka to nedrīkst lietot maisījumā ar produktiem, kuru sastāvā ir etil-fenoksaprop-P darbīgā viela.

Lietošanas nosacījumi un devas:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidī- šanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,06-0,075 Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29) 1
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/ bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,075-0,1 Apsmidzināt sējumus pavasarī sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,05-0,075 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29) 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,075-0,1 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)
Ganības (ierīkošanas gadā), stiebrzāles (sēklai, sējas gadā) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,075 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29) 1
Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,075-0,15 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)
Ganības

(2. gada un vecākas)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,075- 0,15 Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) 7 1
Stiebrzāles (sēklai) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0,075-0,15 Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) 1

Piezīme: Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus blakus laukā un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Augsne: PRIMUS™ var lietot jebkura veida augsnē.

Lietus noturība: PRIMUS™ kļūst noturīgs pret lietu 1 stundu pēc lietošanas.

Smidzināšanas tehnika un ūdens daudzums: PRIMUS™ izsmidzināšanai var izmantot jebkura tipa smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais darba šķidruma patēriņš uz hektāru ir 100-300 litri.Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki