Puma Universal + actirob

Puma universal ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu (īpaši vējauzas un parastās rudzusmilgas) apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu rudzu un ziemas tritikāles sējumos.

Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 69 g/l
Preparatīvā forma: emulsija ūdenī + Actirob: mitrināšanas eļļa
Ražotājs: Bayer
Komplekta iepakojums: Puma Universal 5l + Actirob 5l

Lietošanas devas un norādījumi:

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks, dienas Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle 1.0–1.2 Īsmūža viendīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām  ______ 1
Ziemas mieži 0.8–1.0 Īsmūža viendīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu stiebrošanas sākumam (AS 30), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām _______ 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži 0.8–1.0 Īsmūža viendīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus sākot no graudaugu 3 lapu stadijas līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 13–32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām ______ 1

 

Iedarbības veids:

Puma Universal ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts īpašu viendīgļlapju nezāļu kā vējauzas, rudzusmilga u.c. apkarošanai labību sējumos – ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos un ziemas tritikālē. Nezālēs herbicīds nokļūst tikai caur lapām un tālāk tas sistēmiski nokļūst nezāļu sakņu sistēmā. Caur augsni herbicīds netiek uzņemts.

2–3 dienu laikā pēc apstrādes nezāles pārtrauc augt. Preparāta iedarbību var redzēt 2–4 nedēļas pēc apstrādes, atkarībā no laika apstākļiem.

Puma Universal efektīvi iznīcina viendīgļlapju nezāles, kad tās ir 2 lapu stadijā līdz cerošanas beigām.

Jutīgās nezāles:

 • Parastā vējauza
 • Parastā rudzu smilga
 • Peļastīšu lapsaste

Lietošanas laiks un devas

Smidzināšana īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos jāveic pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32) un ziemas miežu sējumos līdz stiebrošanas sākumam (AS 30). Vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos apstrādi veic, sākot ar graudaugu 3 lapu stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 13-32). Puma Universal lieto, kad īsmūža viendīgļlapju nezāles ir 2 lapu stadijā līdz to cerošanas stadijas beigām. Jāievēro, ka vējauza dīgst ļoti pakāpeniski – iespējams, ka optimālais apstrādes laiks ar herbicīdu būs tad, kad pirmās sadīgušās vējauzas būs cerošanas fāzes beigās, bet pēdējās būs 2-3 lapu attīstības stadijā. Bezlietus periodam ir jābūt 2 stundas.

 • Augstākā no ieteiktajām preparāta devām jālieto nezāļu iznīcināšanai to vēlākajās attīstības stadijās, kā arī pie nelabvēlīgiem laika apstākļiem (piemēram, zema temperatūra, sausums). Zemākā deva – nezāļu iznīcināšanai to agrīnajās attīstības stadijās (līdz cerošanas sākumam).
 • Augstākā no ieteiktajām devām jālieto maisījumos ar citiem preparātiem.
 • Ja Puma Universal tiek lietota maisījumā ar citiem herbicīdiem, maksimālu viendīgļlapju nezāļu kontroli var panākt, lietojot maisījumu līdz nezāļu cerošanas vidum.
 • Ilgstošs sausuma periods var pasliktināt preparāta iedarbību pret nezālēm. Tādos apstākļos apstrādi jāveic pēc iespējas vēlās vakara stundās.
 • Labi laika apstākļi nezāļu augšanai (pietiekošs mitrums, temperatūra +12+20°C) uzlabo herbicīda efektivitāti.
 • Preparāts var uz neilgu laiku izmainīt miežu lapu krāsu, bet tas neietekmē ražu.
 • Optimāli augšanas apstākļi (pietiekošs mitrums un optimāla temperatūra 12–20°C) palielina preparāta iedarbības efektivitāti.

Efektivitāti ietekmējošie faktori:

 • sējumos, kur augi ir novājināti slimību vai kaitēkļu rezultātā;
 • ja naktī sagaidāma salna;
 •  ja gaisa temperatūra ir augstāka par +28ºC un gaisa relatīvais mitrums zemāks par 30 %;

bayer_logoKontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki