TOMAHAWK 200 EC

Darbīgās vielas: fluroksipirs 200 g/l
Preperatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Ražotājs: Adama
Iepakojums:  4 x 5 l

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos (arī ar stiebrzāļu pasēju), daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos (sēklai un lopbarībai), ganībās, zālienā, zālienā golfa laukumā, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklai sējas gadā.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi

(arī ar stiebrzāļu pasēju)

0,5-0,7 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar graudaugu cerošanas fāzes sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 20-45) __  1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

(arī ar stiebrzāļu pasēju)

0,45-0,60 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 12-45) ___  1
Zālieni, zālieni golfa laukumos, daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles) 1,8 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas no stiebrzāļu 3 lapu stadijas līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 13-45) 7  1
Stiebrzāļu sēklu lauki sējas gadā 0,45-0,6 Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas no stiebrzāļu 2 lapu stadijas līdz 5 lapu stadijai (AS 12-15) ___  1

Lietošanas norādījumi:

Tomahawk 200 EC ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas iedarbojas caur augu zaļajām daļām, un tā iedarbības efektivitāte nav atkarīga no augsnes vai gaisa mitruma. Augstāka efektivitāte tiks sasniegta, apsmidzinot jaunākas nezāles, vislabāk dīgļlapu stadijā. Herbicīds uz nezālēm iedarbojas efektīvāk, ja gaisa temperatūra ir > +7-8 °C. Optimālā temperatūra +12-24 °C.

Nav ieteicams lietot Tomahawk 200 EC, ja nezāles ir stresa stāvoklī sausuma, pārmitras augsnes dēļ, ja ir ļoti augsta gaisa temperatūra (> +27 °C), ja pirms apstrādes bijušas vai tuvākajās dienās pēc apstrādes tiek prognozētas naktssalnas. Naktssalnas īsi pirms vai pēc apstrādes (3 dienas) var samazināt herbicīda nezāļu kontroles efektivitāti un kultūraugu toleranci pret herbicīdu.

Tomahawk 200 EC strauji iekļūst augos caur lapām un dzinumiem un ir lietus noturīgs jau 1 stundu pēc izsmidzināšanas.

Tomahawk 200 EC kontroles efektivitāte:

  • Efektivitāte lielāka par 85%:
Nezāļu suga 0,6 l/ha 0,7 l/ha 1,8 l/ha
Ganu plikstiņš x x x
Ķeraiņu madara x x x
Tīruma neaizmirstule x x x
Tīruma kumelīte x x
Veronikas x x x
Parastā vībotne x
Baltais āboliņš x
  • Efektivitāte <85% (nezāļu attīstība tiks būtiski kavēta, apspiesta)
Nezāļu suga 0,6 l/ha 0,7 l/ha 1,8 l/ha
Baltā balanda x x x
Ārstniecības matuzāle x x x
Sārtā panātre x x x
Ārstniecības pienene x
Tīruma vijolīte x x x
Krūzainā skābene x


Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki