Zypar

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 6,254 g/l, florasulams 5 g/l
Preparatīvā forma: dispersija eļļā
Ražotājs: Dow AgroSciences
Iepakojums: 5 l

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos, kā arī latvāņu ierobežošanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, ceļa malās, mežmalās un zemēs zem elektrolīniju pārvadiem.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Efektivitāte pret nezālēm Lietošanas laiks, norādījumi Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži,  tritikāle, rudzi 0,5-0,75 Īsmūža divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai sākot ar trīs sāndzinumiem līdz cerošanas beigām (AS 23-29) 1
0,5-1,0 Īsmūža divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45) 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži 0,5 Īsmūža divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus sākot ar trīs lapu stadiju līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13-29) 1
0,5-1,0 Īsmūža divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45) 1
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem * 1,0-2,0 latvāņi Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad latvāņi ataug un ir 20-30 cm augstumā (parasti aprīlis- maijs). 1
Ceļa malas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, mežmalas*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem * 2,0 latvāņi Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Rozetes diametrs ir ap 20-25 cm. 1

*Mazais lietojums:
Darbības jomas paplašinājums veikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu.
Zypar efektivitāte Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowski) ierobežošanā ar devu 1.0 l/ha vidēji ir ap 70%, bet ar devu 2.0 l/ha vidēji ap 87%.

Piezīme:
Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Zypar efektivitāte ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles un rudzu sējumos:

Deva 0.5 l/ha Deva 0.75 l/ha Deva, 1.0 l/ha
ļoti laba iedarbība (efektivitāte> 95%) ķeraiņu madara, parastā virza , ganu plikstiņš, ārstniecības matuzāle, gandrenes, sārtā panātre ķeraiņu madara, parastā virza , ganu plikstiņš, ārstniecības matuzāle, gandrenes, sārtā panātre, zīda magone , tīruma kumelīte, ārstniecības kumelīte ķeraiņu madara, parastā virza, ganu plikstiņš, ārstniecības matuzāle, gandrenes, sārtā panātre, rapsis- sārņaugs, zilā rudzupuķe, zīda magone, tīruma kumelīte, ārstniecības kumelīte,  tīruma pērkone
laba iedarbība (efektivitāte no 85 līdz 94.9%)  rapsis sārņaugs, tīruma kumelīte, ārstniecības kumelīte  rapsis-sārņauags, zilā rudzupuķe, tīruma pērkone  asais aklis
vidēja iedarbība (efektivitāte no 70 līdz 84.9%)  zilā rudzupuķe, asais aklis  asais aklis  tīruma usne , Sosnovska latvānis

 

Zypar efektivitāte vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos:

Deva 0.5 l/ha Deva 0.75 l/ha Deva, 1.0 l/ha
ļoti laba iedarbība (efektivitāte >95%) ārstniecības matuzāle, panātres  ārstniecības matuzāle, panātres, ķeraiņu madara, baltā balanda ārstniecības matuzāle, panātres, ķeraiņu madara,baltā balanda,  tīruma kumelīte, ārstniecības kumelīte, parastā virza, dārza vējgriķs
laba iedarbība (efektivitāte no 85 līdz 94.9%) baltā balanda, ķeraiņu madara, tīruma kumelīte, ārstniecības kumelīte, dārza vējgriķis, parsatā virza tīruma kumelīte, ārstniecības kumelīte, dārza vējgriķis, parsatā virza

 

Lietošanas norādījumi:

Nesmidziniet, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori, tai skaitā salnas, ilgstošs sausums, pārlieku liels mitrums, barības vielu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml. Reizēm Zypar var izsaukt nelielu, pārejošu labības dzeltēšanu 2-3 nedēļas pēc apstrādes, bet tas neatstāj nekādu ietekmi uz graudu kvalitāti vai ražu.Kontaktforma

Lai saņemtu sīkāku informāciju par produktu vai nosūtītu kādu informāciju, aicinām izmantot zemāk esošo kontaktformu.

*obligāti aizpildāmie lauki

Paldies par izrādīto interesi! Mēs ar Jums sazināsimies, cik vien ātri iespējams.


Atpakaļ

*obligāti aizpildāmie lauki