Elatus Plus + Pecari 300 EC

Elatus Plus

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un rudzu sējumos.

Darbīgā viela: benzovindiflupirs 100 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Reģistrācijas numurs: 0574
Reģistrācijas klase 2
Iepakojums: 5l

Preparāta raksturojums:

Fungicīda Elatus Plus sastāvā esošā darbīgā viela benzovindiflupirs ir elpošanas kompleksa II inhibitors un darbojas kā spēcīgs patogēno sēņu enzīmu sukcināta dehidrogenāzes blokators (SDHI). Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija.
Parasti trikarboksilskābes cikls nodrošina nepārtrauktu elpošanas ķēdes apgādi.
Benzovindiflupirs bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Benzovindiflupirs ir nākamās paaudzes SDHI fungicīds, kas nodrošina augstu iedarbības efektivitāti ar mazākām aktīvās vielas devām.

Lietošanas nosacījumi:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) 0.375-0.750 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69) 35 1
Vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) 0.375-0.750 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga
karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41-69)
35 1
Ziemas mieži Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei), ramulārija (Ramularia collo-cygni) 0.375-0.750 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31-59) 35 1
Vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium
secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei), ramulārija (Ramularia collo-cygni)
0.375-0.750 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz vārpošanas beigām (AS 41-59) 35 1
Ziemas tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) 0.375-0.750 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69) 35 1
Vasaras tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
0.375-0.750 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41-69) 35 1
Rudzi Brūnā rūsa (Puccinia recondita), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) 0.375-0.750 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69)  35 1

 

Pecari 300 EC

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sējumos.

Darbīgā viela: protiokonazols 300 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Reģistrācijas numurs: 0748
Reģistrācijas klase 2
Iepakojums: 5l

Preparāta apraksts:

Pecari 300 EC ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur darbīgo vielu protiokonazols, kura pieder triazolīntionu ķīmiskajai grupai. Fungicīds ierobežo lapu un vārpu slimības ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sējumos.

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis),
kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora triticirepentis)
0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 2
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.) 0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69) 35 2
Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis),
miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei)
0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 2
Ziemas mieži, vasaras mieži Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.) 0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69) 35 2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis),
kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora triticirepentis), stiebrzāļu gredzenplanlumainība (Rhynchosporium secalis)
0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.) 0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69) 35 2
Rudzi Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis),
stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), brūnā rūsa (Puccinia recondita)
0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 2
Rudzi Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.) 0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69) 35 2
Auzas Auzu lapu brūnplankumainība (Pyrenophora avenae), auzu vainagrūsa (Puccinia coronata) 0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 35 2
Auzas Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.) 0.33-0.65 Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69) 35 2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Krustziežu sauspalnkumainība (Alternaria brassicae) 0.3-0.6 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)
56 1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.3-0.6 Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65) 56 1
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis* Krustziežu sauspalnkumainība (Alternaria brassicae) 0.3-0.6 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga
ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)
56 1
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis* Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.3-0.6 Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65) 56 1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

GDPR