Pecari 300 EC

PECARI 300 EC – ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur darbīgo vielu protiokonazols, kura pieder triazolīntionu ķīmiskajai grupai. Fungicīds ierobežo lapu un vārpu slimības ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sējumos.

Darbīgā viela: protiokonazols, 300 g/l
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentrāts

GDPR