TALIUS®

Fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos.

Darbīgā viela:  prokvinazīds 200 g/l
Preparatīvā forma: emulsijs koncentrāts
Reģistrācijas Nr.:   0535
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 1l

Iedarbība:

Talius ir fungicīds, ko izmanto graudaugos graudzāļu miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos.
Talius satur darbīgo vielu prokvinazīdu, jaunu kvinazolinonu grupas fungicīdu, ar jaunu iedarbības mehānismu. Prokvinazīds uz graudzāļu miltrasu iedarbojas preventīvi, kavējot konīdiju sporulāciju un dīgšanu. Talius ir lokāls sistēmas ar translamināru iedarbību caur lapām. Prokvinazīds neuzrāda krustenisko rezistenci ar esošajiem miltrasu ierobežojošajiem fungicīdiem. Talius ar vienu apstrādi uzrāda 4-6 nedēļu ilgu iedarbību.
Papildus sporu dīgšanas un infekcijas kavēšanai prokvinazīds vienlaicīgi aktivizē kviešu dabiski veidoto gēnu, kas palīdz augam pašam cīnīties pret slimību.

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas
tritikāle, vasaras tritikāle, rudzi
Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis) 0.125-
0.250
Apsmidzināt sējumus parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25-59)
35 2
Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis) 0.125 1.lietošanas variants
Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25-49).
35 2
Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis) 0.250 2.lietošanas variants
Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25- 49).
35 1
GDPR