Kaļķis

Kāpēc vajadzīga kaļķošana?

Lai nodrošinātu lauksaimniecībā izmantojamo zemju ražīgumu, augsnes kvalitāti un struktūru, kā arī ražošanas rentabilitāti, jāveic platību regulāra kaļķošana ar lauksaimniecības kaļķi. Ieguldot naudas līdzekļus kaļķošanā, atdeve būs acīmredzama, kas atspoguļosies gan augstākās ražās, gan arī nesīs finansiālos ieguvumus.

Augsnes skābums un kalķošana

Augsnes kvalitāti nosaka ļoti daudzi rādītāji, tomēr viens no būtiskākajiem ir tās pH vērtība jeb augsnes skābuma pakāpe. Jo PH mazāks, jo augsne skābāka. Kultūraugiem ir nevēlamas gan skābas augsnes, gan pārmērīgi bāziskas augsnes (pH> 6.5). Palielināta augsnes skābuma rezultātā augiem pasliktinās nodrošinājuns ar nepieciešamajiem augšanas faktoriem- barības elementiem, ūdeni, gaisu, siltumu. Šādos apstākļos augus var mēslot ar visoptimālākajiem mēslošanas līdzekļiem, tomēr tie netiks izmantoti pilnībā. Lielākā daļa kultūraugu vislabāk aug vāji skābās līdz neitrālās augsnēs. Tas nozīmē, ka šāda augsnes reakcija jācenšas uzturēt, ko var panākt ar kaļķa izmantošanu.


*obligāti aizpildāmie lauki