30/01/2024

Auzas

Pirms tiek izprasta auzu audzēšanas specifika, ir svarīgi noteikt, kādam nolūkam auzas tiks audzētas – graudu ieguvei vai kā zaļbarība lopbarībai. Auzas ir ne tikai vērtīgs uztura avots gan cilvēkiem, gan mājlopiem, bet tām arī ir būtiska nozīme ilgtspējīgā lauksaimniecības praksē.

Jaunākās ziņas

GDPR