Priaxor Power Pack

Iepakojums, kas sastāv no diviem fungicīdiem – Priaxor® un Curbatur® – lietošanai tvertnes maisījumā. Šai fungicīdu kombinācijai ir aizsargājoša un ārstējoša iedarbība ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un tritikāles sējumos. Priaxor® + Curbatur® maisījumu ar samazinātām devām var izmantot dalītai apstrādei ziemas un vasaras kviešos.

Priaxor®

Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgās vielas:  fluksapiroksāds 75.0 g/l, piraklostrobīns 150.0 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.:   0514
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 l

Preparāta apraksts:

Priaxor ir sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles sējumos. Priaxor satur divas darbīgās vielas – fluksapiroksādu un piraklostrobīnu.
Piraklostrobīns ir strobilurīnu grupas darbīgā viela, kam piemīt aizsargājošas un ārstējošas īpašības. Piraklostrobīns efektīvi ierobežo nozīmīgākās graudaugu slimības – rūsas, dzeltenplankumainības, tīklplankumainības, gredzenplankumainības, kā arī samazina fizioloģisko plankumu izplatību miežos. Iedarbība ir lokāli sistēmiska un translamināra, ir novērota neliela sistēmiska iedarbība. Piraklostrobīns pozitīvi ietekmē fizioloģiskos procesus augā un uzlabo augsnes slāpekļa izmantošanu. Ar piraklostrobīnu apstrādāti augi ir izturīgāki pret abiotisku apstākļu izraisītu stresu (sausums, salnas, ozona stress u.c.).
Piraklostrobīna ietekmē augi ilgāk saglabā zaļumu un palēnina novecošanas procesus. Pateicoties pozitīvajai ietekmei uz fizioloģiskajiem procesiem augos, tiek iegūtas augstākas ražas un labāka graudu kvalitāti.
Fluksapiroksāds pieder darbīgo vielu grupai – karboksamīdi. Fluksapiroksāds apvieno unikālu mobilitāti ar ārkārtīgi lielu aktivitāti augā, nodrošinot ilgstošu profilaktisku un ārstējošu iedarbību. Salīdzinot ar citiem fungicīdiem, fluksapiroksāds nodrošina ilgstošāku augu aizsardzību pret slimībām. Arī vēlās slimību attīstības stadijās fluksapiroksāds nodrošina labu ārstējošu efektu, līdz ar to lietošanas laiks ir elastīgāks. Fluksapiroksāds efektīvi ierobežo nozīmīgākās graudaugu slimības – septoriozes, rūsas, dzeltenplankumainību, tīklplankumainību, ramulāriju, kā arī samazina fizioloģisko plankumu izplatību miežos. Fluksapiroksādam ir pozitīva ietekme uz fizioloģiskajiem procesiem augā.
Abu darbīgo vielu apvienojums nodrošina augstu un ilgstošu augu aizsardzību no slimībām, kā arī pozitīvi stimulē fizioloģiskos procesus augā. Priaxor nodrošina 30-40 dienas ilgu aizsardzību pret nozīmīgākajām graudaugu slimībām, pret rūsām aizsardzība tiek nodrošināta 40-50 dienas. Priaxor ir lietojams parādoties slimības pirmajām pazīmēm.

Lietošanas ieteikumi:

Apsmidzināt graudaugu sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 69).
Deva: 0.75 – 1.5 l/ha. Mazāko devu, 0.75 l/ha, ieteicams lietot parādoties slimības pirmajām pazīmēm vai pie zema slimību fona, slimību attīstībai nepiemērotos laika apstākļos un šķirnēs, kuras ir noturīgas pret slimībām. Lielāko devu, 1.5 l/ha, lieto pie augsta slimību fona, slimību attīstībai labvēlīgos laika apstākļos un šķirnēs, kuras ir uzņēmīgas pret slimībām. Dalīta (0.75 +0.75 l/ha) graudaugu apstrāde ar fungicīdu dod ilgāku un drošāku aizsardzību pret slimībām, kas nodrošina augstāku ražu un labākus kvalitātes rādītājus. Intervāls starp apstrādēm – 21 diena.
Lietošana tvertnes maisījumā Priaxor+Curbatur:

Šo maisījumu ar samazinātām devām var izmantot dalītai apstrādei ziemas un vasaras kviešos.
Pirmā apstrāde, sākot no stiebrošanās sākuma (AS 30) līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 37) ar devu Priaxor 0,4 l/ha + Curbatur 0,4 l/ha. Otrā apstrāde, sākot no karoglapas parādīšanās (AS 37) līdz ziedēšanas beigām (AS 69) ar devu Priaxor 0,5 l/ha + Curbatur 0,5 l/ha.
Priaxor+Curbatur maisījumu ar devām 0,4 – 0,5 l/ha + 0,4 – 0,5 l/ha var izmantot arī ziemas un
vasaras miežu aizsardzībai pret plašāk izplatītajām graudaugu slimībām.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize ar devu 0.75 – 1.5 l/ha vai 2 reizes dalītā apstrādē.
Nogaidīšanas laiks: pēdējā apstrāde veicama ne mazāk kā 35 dienas pirms ražas novākšanas.

 

Curbatur®

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas miežu, spelta kviešu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras tritikāles un vasaras miežu sējumos.

Darbīgā viela:  protiokonazols 250 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.:   0655
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 l

Iedarbība:

Curbatur ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds stiebra pamatnes, lapu un vārpu slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos, ziemas un vasaras tritikālē, un spelta kviešos. Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības, tā arī ārstējošās īpašības. Darbīgā viela ātri iekļūst augos un sistēmiski tiek izplatīts pa augu.

Lietošanas laiks, devas:

Curbatur deva ir 0,6 – 0.8 l/ha.
Lietošanas laiks:

 • Ziemas kviešos, vasaras kviešos, spelta kviešos apstrāde no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz graudaugu ziedēšanas beigām (AS 30-69).
  Acsveida plankumainības jeb stiebru lūšanas ierobežošanai apstrāde jāveic kultūraugu stiebrošanas sākumā līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32) profilaktiski vai pie pirmajām slimības pazīmēm.
  Miltrasas, dzeltenās rūsas un brūnās rūsas ierobežošanai apstrāde jāveic pie slimību pirmajām pazīmēm. Pret dzelteno rūsu Curbatur pamatā ir ierobežojoša iedarbība, bet ārstējošas iedarbības gadījumā efektivitātes līmenis ir zemāks.
  Apstrāde pret kviešu lapu pelēkplankumainību un kviešu plēkšņu plankumainību ir jāveic, pie pirmajām slimības pazīmēm. Agra apstrāde var būt ar augu aizsargājošu efektu. Apstrāde jāveic no karoglapas parādīšanas stadijas līdz graudaugu ziedēšanas    beigām (AS 37-69), lai pasargātu lapas un vārpas.
  Pret kviešu lapu dzeltenplankumainību apstrāde jāveic pie pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamība pēc agras apstrādes pavasarī ir tieša mērā saistīta ar augseku un minimālo augsnes apstrādi.
  Vārpu fuzariozes ierobežošanai apstrāde ir jāveic graudaugu ziedēšanas sākumā līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65). Efektīva fuzariozes ierobežošana samazinās arī mikotoksīnu veidošanos.
 • Rudzos apstrāde no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65).
  Miltrasas, brūnās rūsas un stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai apstrāde jāveic pie slimību pirmajām pazīmēm.
 • Ziemas tritikālē, vasaras tritikālē apstrāde no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65).
 • Acsveida plankumainības jeb stiebru lūšanas ierobežošanai apstrāde jāveic kultūraugu stiebrošanas sākumā līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32) profilaktiski vai pie pirmajām slimības pazīmēm.
  Lapu slimību ierobežošanai apstrāde jāveic pie slimību pirmajām pazīmēm.
  Vārpu fuzariozes ierobežošanai apstrāde ir jāveic graudaugu ziedēšanas sākumā līdz ziedēšanas vidum (AS 61-65). Efektīva fuzariozes ierobežošana
  samazinās arī mikotoksīnu veidošanos.
 • Ziemas miežos, vasaras miežos apstrāde no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65). Lapu slimību ierobežošanai apstrāde jāveic pie slimību pirmajām pazīmēm.

Maksimālais apstrāžu skaits: 1 reize
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas

GDPR