06/08/2021

Pievienojies AGRICLUB, krāj punktus un saņem balvas!

Agriclub ir programma, kas paredzēta Latvijas lauksaimniekiem, kurā, krājot punktus, iespējams iegūt vērtīgas balvas.

Viss kas lauksaimniekam ir jādara:

Jākļūst par Agriclub biedru. Pievienoties Agriclub varēsi šeit.
Jāiegādājas produkti no Syngenta:

  • Vibrance Star  kodne ziemas kviešu, speltas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sēklas materiāla kodināšanai. Pieejama 20l vai 200l iepakojumā.
  • CELEST TRIO 060 FS – kodne ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sēklas materiāla kodināšanai. Pieejama 20l un 200l iepakojumos.
  • BOXER 800 EC – herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, zirņu, lauka pupu, lupīnas (graudiem) sējumos. Pieejams 20l iepakojumā.
  • Brasan 540 EC– herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas. Pieejams 20l iepakojumā.
  • Zetrola –  herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, zirņu (svaigam patēriņam un graudiem), pupu (graudiem), āboliņa (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai) sējumos. Pieejams 5l iepakojumā.
  • ACTELLIC 50 EC – insekticīds-akaricīds noliktavu kaitēkļu (t.sk. ērču) dezinsekcijai tukšās noliktavu telpās, graudu pārstrādes uzņēmumu telpās un iekārtās, kā arī kviešu, miežu, tritikāles un auzu graudos lopbarībai un sēklai un rudzu graudos sēklai un zālāju sēklas materiālā.

un citi, par kuriem iegūsi Agriclub punktus, kurus vēlāk varēsi apmainīt pret “Agriclub” programmas balvām. Ik mēnesi Agriclub katalogs tiek papildināts ar piecām jaunām balvām. Jautā vairāk savam Scandagra tirdzniecības pārstāvim!

Jaunākās ziņas

GDPR