Alvesta

  • Šķirne paredzēta sējai tīrsējā.
  • Augstražīga, dzeltengraudu, puslapu, baltziedu zirņu šķirne ar lapu pārveidnēm – ūsām, kas nodrošina tiem labu veldres izturību.
  • Var sēt arī mistrā ar auzām vai kviešiem, ieteicamā attiecība – 60% graudaugi un ap 40% zirņi.
  • Vidējie ražas dati izmēģinājumos Eiropā laika posmā 2015.-2020 gadam aptuveni 4,53t/ha. 
  • Ziedēšanas sākums vidēji agrs, agra nogatavošanās.
  • Auga vidējais garums – 80 cm.
  • Proteīna saturs: vidējs – vidēji augsts 24%. 1000 graudu svars vidējs – liels.
GDPR