Bosca

Fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos.

Darbīgā viela: boskalīds 500 g/kg
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Reģistrācijas Nr.: 0854
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 2,5kg

Preparāta apraksts:

Bosca ir aizsargājošs translamināras iedarbības fungicīds baltās puves ierobežošanai rapša sējumos. Tam raksturīga ilgstoša aizsargājoša iedarbība, kas dod priekšrocību — apstrādāt rapsi agrīnākā stadijā nekā ar citiem fungicīdiem. Bez tam Bosca ierobežo arī krustziežu sausplankumainību. Boskalīds pieder SDHI (karboksamīdi) fungicīdu grupai (FRAC grupa C7).

Lietošanas norādījumi:

Bosca lieto ziemas un vasaras rapša sējumos sekojošu slimību ierobežošanai –  krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae), baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum).
Apstrādes laiks: apstrāde pret balto puvi ar Bosca veicama profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstāļos. Smidzināšanu var uzsākt un sasniegt labu efektivitāti jau sākot ar 59. attīstības stadiju (sāk atvērties pirmie ziedi), bet optimāls apstrādes laiks ir — rapša agrā ziedēšanas stadija līdz pilnas ziedēšanas stadijai, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50-60% ziedu (AS 63-65). Veiktais smidzinājums ierobežos arī krustziežu sausplankumainību uz pāksteniem un pelēko puvi. Lielāks risks pastāv tīrumos ar īsu augmainas intervālu un siltos/mitros laika apstākļos rapša pirmsziedēšanas laikā.
Lietošanas deva: 0.5 kg/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.
Nogaidīšanas laiks: 56 dienas

GDPR