Bright

  • Pārtikas kvalitātes kvieši.
  • Graudu raža atbilst A klases graudu kvalitātei, audzējot pēc intensīvās tehnoloģijas var sasniegt E klases līmeni.
  • Vidēji vēlīna šķirne, vidēji gara auguma.
  • Stiebra garums 90 cm, laba veldres noturība, izturīgs pret izplatītākām kviešu slimībām-septoriozi, dzeltenplankumainību, dzelteno rūsu.
  • Ražas līmenis pēc LBTU MPS Vecauce veiktajiem izmēģinājumu datiem 2020.gadā ir 10,8 t/ha.
  • Šķirne ir plastiska augsnes izvēlē.
  • Laba izturība pret sniega pelējumu.
  • Audzējot pēc intensīvās metodes, iesakām izmantot augu augšanas regulatoru.
Kompetenču centrs 26.06.2024.
GDPR