Ciperkils 500 e.k.

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ziemas kviešu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras tritikāles, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, kartupeļu, zirņu, pupu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, sīpolu, puravu, ķiploku un krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos.

Darbīgā viela: cipermetrīns 500 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0385
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 1l

Preparāta iedarbība:

Ciperkils 500 e.k. ir pieskares iedarbības insekticīds. Ciperkils 500 e.k. iedarbojas uz kaitēkļiem nonākot saskarē ar tiem, vai arī caur zarnu traktu, kad kaitēkļi ieēd apstrādātus augus.

Lietošana:

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle,vasaras kvieši, vasaras tritikāle, auzas Labību lapgrauži (Oulema spp.), laputis (Sitobion avenae, Rhopalosiphon padi),
tripši (Thysanoptera), melnās stiebrmušas
(Oscinella spp.), kviešu dzeltenā zāģlapsene (Pachynematus citellatus)
0,05 Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties. 28 2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis Svītrainais spradzis (Phyllotreta nemorum), rapša stublāju spradzis (Psylliodes chrysocephala) smecernieki (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus
quadridens), krustziežu sēklu smecernieks
(Ceutorhynchus assimilis), krustziežu spīdulis (Meligethes aeneus), krustziežu
pāksteņu pangodiņš (Dasineura brassicae), krustziežu zāģlapsene (Athalia
rosae)
0,05 Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties. 49 2
Zirņi, pupas Svītrainais zirņu smecernieks (Sitona
lineatus), laputis (Acyrthosiphon pisum,
Aphis fabae), zirņu tinējs (Cydia nigricana)
0,05 Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties. 14 2
Kartupeļi Kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa
decemlineata), laputis (Aphis frangulae,
Aulacorthum solani, Myzus persicae)
0,05 Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties. 7 2
GDPR