Dassoil š.ķ.

Dassoil š.k. ir ūdenī šķīstoša bezjonu virsmas aktīvā viela, paredzēta lietošanai lauksaimniecībā augu aizsardzības līdzekļu iedarbības uzlabošanai.

Satur: alkilfenola alkoksilātu 99.6%
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Iepakojums: 5 L

 

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS

Dassoil š.k. var tikt lietots kā virsmas aktīvā viela tvertnes maisījumos ar herbicīdiem. Izlasiet un ievērojiet tvertnes maisījumu partneru lietošanas instrukcijas! Virsmas aktīvā viela nodrošina smidzinājuma kvalitāti un izsmidzinātā produkta saglabāšanos uz nezālēm.

LIETOŠANAS DEVA

Ieteicamā Dassoil š.k. lietošanas deva graudaugos ir 0.5 l/ha, bet rapsī – 0.3 l/ha.

DARBA ŠĶIDRUMA  PAGATAVOŠANA

Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo herbicīda daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu un pievienojiet Dassoil š.k.. Nepārtrauciet maisīšanu līdz smidzināšanas beigām. Lietojiet tīru ūdeni!

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS

Dassoil š.k. izsmidzināšanai var izmantot jebkāda tipa smidzinātājus, nodrošinot to augstu darba kvalitāti saskaņā ar smidzinātāja ražotāja ieteikumiem. Lietojot Dassoil š.k. darba šķidruma patēriņam jābūt 100 līdz 300 litri uz 1 hektāru.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz +30 °C.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

GDPR