DASSOIL™

DASSOIL™ – ūdenī šķīstoša bezjonu virsmas aktīvā viela, kas paredzēta lietošanai lauksaimniecībā. Tā nodrošina labu izsmidzināšanas kvalitāti un pārklājumu uz nezālēm.

Satur: alkilfenola alkoksilātu 99.6%
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Iepakojums: 5 L

DASSOIL™ var tikt lietots kā virsmas aktīvā viela tvertnes maisījumos ar herbicīdiem. Izlasiet un ievērojiet tvertnes maisījumu partneru lietošanas instrukcijas! Virsmas aktīvā viela nodrošina smidzinājuma kvalitāti un izsmidzinātā produkta saglabāšanos uz nezālēm.

Lietošanas devas
Ieteicamā DASSOIL™ lietošanas deva graudaugos ir 0.5 l/ha, bet rapsī – 0.3 l/ha.

GDPR