Dominic

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos.

Darbīgā viela:  tebukonazols 250 g/l
Preparatīvā forma: emulsija ūdenī
Reģistrācijas Nr.:   0538
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5l

Vispārīgā informācija:

Dominic ir sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos.
Dominic satur darbīgo vielu – tebukonazolu, kas ir sistēmisks ārstējošs fungicīds, pieder triazolu grupai. Tebukonazols kavē sēnes augšanu un izplatīšanos auga audos, darbojoties kā ergosterolu biosintēzes bloķētājs un sagraujot slimības ierosinātāja šūnu membrānu. Augs tebukonazolu uzņem strauji, tas pārvietojas pa ksilēmu, līdz ar to vienmērīgi sadalās pa lapu audiem.

Kultūraugs Slimība Deva, l/ha Apstrādes laiks Maksimālais apstrāžu skaits Nogaidīšanas laiks, dienās
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), vārppu fuzarioze (Fusarium spp.) 1,0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30-69) 2 35
Ziemas mieži, vasaras mieži Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), pundurrūsa (Puccinia hordei), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) 1,0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30-69) 2 35

Ieteikumi noteiktu slimību kontrolei un apstrādes laiks:

Lai kviešiem pasargātu karoglapu un vārpu no lapu pelēkplankumainības (S. tritici) un plēkšņu plankumainības (S. nodorum), lietot Dominic no karoglapas parādīšanās stadijas (AS 37) līdz vārpošanas stadijas begiām (AS 57). Apstrādi veikt agrāk var būt nepieciešams, ja ir augsts lapu pelēkplankumainības attīstības risks, tad Dominic jālieto, kad slimība ir aktīva, taču tās pazīmes vēl nav novērojamas uz augšējām lapām. Apstrāde, kas veikta, kad lapu pelēkplankumainības pazīmes jau novērojamas uz augšējām lapām, būs mazāk efektīva, nekā tad, ja apstrādi veic, kad slimības simptomi attīstījušies uz augiem tikai dažas nedēļas pēc tam, kad augi tikuši inficēti.
Brūnās rūsas (Puccinia recondita) kontrolei kviešu sējumos Dominic lietot, tikko parādījušās slimību pirmās pazīmes. Apstrāde, kas veikta, kad slimību jau attīstījušies, būs mazāk efektīva. Ja slimības izplatās sējumos atkārtoti, otru apstrādi veikt pēc 3 nedēļam.
Efektīvu vārpu slimības – vārpu fuzariozes (Fusarium spp.) kontroli kviešu sējumos iespējams panākt, apstrādājot sējumos ar Dominic drīz pēc vārpošanas stadijas beigām.
Graudzāļu miltrasas (Blumeria graminis) kontrolei kviešu un miežu sējumos Dominic lietot, tikko parādījušās slimības pirmās pazīmes. Kad slimība jau attīstījušies vai arī ir pret miltrasu ļoti ieņēmīgu šķirņu sējumi, ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar fenpropimorfu saturošu preparātu. Ja slimība atkārtoti turpina attīstīties, var veikt otru pēc 3 nedēļām, bet sekot ieteikumiem par rezistences riska novēršanu.
Miežu lapu tīklplankumainības (Pyrenophora teres) kontrolei miežu sējumos Dominic lietot pavasarī-vasaras sākumā, tikko parādījušās slimības pirmās pazīmes. Slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos augstākas slimības kontroles efektivitātes sasniegšanai pēc 3 nedēļām veikt otru apstrādi ar Dominic. Ja slimība miežu sējumos izplatās un attīstās tikai pēc karoglapas parādīšanās, efektīvai slimības kontrolei ir pietiekami ar vienu apstrādi ar fungicīdu.

GDPR