Elatus Era

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, rudzu, zirņu, lēcu un lauka pupu sējumos.

Darbīgās vielas: benzovindiflupirs 75 g/l, protiokonazols 150 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0552
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5l

Preparāta raksturojums:

Elatus Era sastāvā esošā darbīgā viela benzovindiflupirs ir elpošanas kompleksa II inhibitors un darbojas kā spēcīgs patogēno sēņu enzīmu sukcināta dehidrogenāzes blokators (SDHI). Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Parasti trikarboksilskābes cikls nodrošina nepārtrauktu elpošanas ķēdes apgādi. Benzovindiflupirs bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Benzovindiflupirs ir nākamās paaudzes SDHI fungicīds, kas nodrošina augstu iedarbības efektivitāti ar mazākām aktīvās vielas devām.
Protiokonazols ir sistēmas iedarbības fungicīds, kurš nodrošina aizsardzību pret plašu slimību spektru. Tas ir triazolintionu ķīmiskās grupas fungicīds, kurš ietekmē sterolu biosintēzes procesu sēnes šūnu membrānās, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors – DMI). Tas ir aktīvs pret patogēniem, kuri pieder Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomicetes klasēm. Protiokonazolam piemīt aizsargājoša un ārstējoša iedarbība uz lapu plankumainībām, rūsām, miltrasām un puvēm.

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora
tritici – repentis)
0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69). 42 1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Vārpu fuzarioze
(Fusarium spp.)
1.0 Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69). 42 1
Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu
gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei),
ramulārija (Ramularia collo-cygni)
0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 31-59).
42 1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia
recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium
secalis), kviešu lapu dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-repentis)
0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69). 42 1
Rudzi Brūnā rūsa (Puccinia recondita), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69). 42 1
Zirņi, lēcas * (graudiem) Zirņu iedegas (Ascochyta spp.), zirņu rūsa (Uromyces pisi) 0.66 Apsmidzināt sējumu parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā ziedpumpura parādīšanos līdz 20%
pākstu sasnieguši šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-72)
35 1
Lauka pupas (graudiem) Pupu koncentriskā plankumainība (Didymella fabae), pupu rūsa (Uromyces
viciae-fabae), pupu brūnplankumainība (Botrytis fabae)
0.66 Apsmidzināt sējumu parādoties slimības
pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga
pirmā ziedpumpura parādīšanos līdz 20%
pākstu sasnieguši šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-72)
35 1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

GDPR