Etefone™

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts ziemas kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos.

Darbīgā viela: etefons 480 g / l
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Reģistrācijas Nr.:  0759
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5l

Preparāta apraksts:

Etefone™ satur darbīgo vielu etefonu. Etefone™ ir šķīstošs koncentrāts, ko izmanto kā augu augšanas regulatoru ziemas kviešiem un ziemas un vasaras miežiem, lai palielinātu to izturību pret veldrēšanos. Preparāta iedarbības rezultātā saīsinās graudaugu stiebru garums, pastiprinās stiebru mehāniskā izturība, samazinās to lokanība.

Lietošanas laiks, devas:

Apstrādājamie kultūraugi Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši,
ziemas mieži
1 l/ha Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga
karoglapas maksts paplašināšanās stadiju
līdz vārpošanas sākumam ( AS 41-51)
1
Vasaras mieži 0.75 l/ha Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga
karoglapas maksts paplašināšanās stadiju
līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī
fāzes beigām ( AS 41-49)
1

Ūdens patēriņš: 200 L/ha
Piezīme: Apstrādātajā laukā drīkst ieiet ne ātrāk kā 5 dienas pēc lauka apstrādes.

Efektivitāti ietekmējošie faktori:

  • Visi stresa faktori samazina augu augšanu un var izsaukt sekundāru cerošanu un sīkus graudus.
  • Neapstrādāt slimību un kaitēkļu inficētus augus, kā arī augus, kas cieš no barības vielu trūkuma, vai arī atrodas stresā citu apstākļu dēļ.
  • Nesmidzināt preparātu, ja gaisa temperatūra smidzināšanas brīdī ir zemāka par +10°C, kā arī nakts salnu periodā.
  • Nesmidzināt uz sējumiem, ja tuvāko 4-5 stundu laikā gaidāms lietus.

 

GDPR