Folicur®

Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds lapu un vārpu slimību apkarošanai un ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos, kā arī galveno slimību ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos. Augu augšanas regulators vasaras un ziemas rapsī.

Darbīgā viela: tebukonazols 250 g/l
Preparatīvā forma: emulsija ūdenī
Reģistrācijas Nr. : 0057
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5l

Iedarbība:

Fungicīds Folicur ir plaša spektra sistēmas iedarbības preparāts lapu un vārpu slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras kviešos, vārpu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras miežos, kā arī svarīgāko slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras rapsī.
Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības – lieto pirms slimības parādīšanās (profilaktiski), tā arī ārstējošās īpašības – lieto parādoties slimības pirmajām pazīmēm.
Fungicīds Folicur iedarbojas kā augu augšanas regulators ziemas un vasaras rapsī.

Lietošana ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos.

Fungicīdu Folicur lieto pret šādām slimībām:
Ziemas un vasaras kviešos:
-lapu slimības:
 *kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
 *kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
 *kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)
 *graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
 *dzeltenā rūsā (Puccinia striiformis)
 *brūnā rūsa (Puccinia recondita)
– vārpu slimības:
 *vārpu fuzarioze (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Monographella nivalis)
 *ārpu plēkšņu pelēkplankumainība (Septoria nodorum)
 *graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)
Ziemas un vasaras miežos:
– vārpu slimības:
 *vārpu fuzarioze (Fusarium spp. – F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Monographella nivalis)
 *graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis)

Fungicīda Folicur deva ir 1,0 l/ha
Lietošanas laiks: lapu un vārpu slimību kontrolei parādoties pirmajām slimības pazīmēm kviešu un miežu sējumos, sākot ar graudaugu ziedēšanas sākumu līdz graudaugu ziedēšanas vidum (AS 61-65);
Lai maksimāli efektīvi kontrolētu varpu fuzariozi, tad ieteicams apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar graudaugu ziedēšanas sākumu līdz graudaugu ziedēšanas vidum (AS 61-65);
Piezīme –  Lietojot Folicur lapu un vārpu slimību kontrolei, būs blakus ietekme uz melno sodrējumu (Cladosporium herbarum, Alternaria spp.).

Lietošana ziemas un vasaras rapsī.

Fungicīdu Folicur lieto ziemas un vasaras rapsī pret šādām slimībām:
 *krustziežu sausā puve (Phoma lingam)
 *krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae)
 *baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)
 *krustziežu gaišplankumainība (Pyrenopeziza brassicae)
 *pelēkā puve (Botrytis cinerea)

Fungicīda Folicur devas ir:
– 0,5 l/ha rudens apstrādē ziemas rapsī
– 1,0 l/ha ziemas un vasaras rapsī pavasara – vasaras periodā
Lietošanas laiks slimību ierobežošanai:
– Pret krustziežu gaišplankumainību un sauso puvi apsmidzināt parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14-60). Pret sauso puvi apstrāde ir jāveic rudenī.
– Pret krustziežu sausplankumainību apsmidzināt parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14-65). Vislielāko kaitējumu sausplankumainība nodara uz pāksteņiem – labākā efektivitāte ir smidzinot rapša ziedēšanas laikā.
– Pret balto puvi un pelēko puvi apsmidzināt rapša pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65).

Folicur augu augšanas iedarbība ziemas un vasaras rapsī

Fungicīds Folicur iedarbojas arī kā augu augšanas regulators ziemas un vasaras rapsī, panākot dažādus efektus atkarībā no pielietojuma laika:
– Ziemas rapsī rudens apstrāde lai veicinātu pārziemošanu – fungicīds Folicur apstādina rapša dzinuma augšanu, bet veicina sakņu sistēmas attīstību. Rezultātā augšanas centrs paliek tuvu augsnes virskārtai, kas veicina, lai ziemas periodā tas neizsalst un augiem ir uzlabota pārziemošana.
Lai panāktu šo efektu, ļoti svarīgi ir lietot fungicīdu Folicur devu 0,5 l/ha, kad ziemas rapsim ir 5-6 lapu attīstības stadija (AS 15-16).
– Ziemas un vasaras rapsī pavasara apstrāde, lai veicinātu centrālā dzinuma lēnāku augšanu garumā, bet stimulētu labāku sāndzinumu augšanu un attīstību, kā arī, lai veicinātu rapša izturību pret veldrēšanos.
Fungicīdu Folicur ir jālieto sākot no stublāja veidošanās (izveidojušies 5 starpmezglu posmi) fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39-55), kad augi ir 30 – 50 cm augsti, deva šajā apstrādē ir 1,0 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits augšanas periodā: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, ziemas miežiem, vasaras miežiem 1 reize, ziemas rapsim 2 reizes, no kurām 1 tiek veikta rudenī vai abas apstrādes pavasara – vasaras periodā, vasaras rapsim 2 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas graudaugiem, 56 dienas rapsim.

GDPR