Medax® Max

Darbīgā viela: 50 g/kg etil-trineksapaks un 50 g/kg kalcija proheksadions
Preparatīvā forma: Disperģējošas granulas
Ražotājs: Basf
Iepakojums: 2 x  6 kg

Augu augšanas regulators , pretveldres preparāts ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas auzu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un vasaras auzu sējumos.

Preparāts samazina stiebra garumu, palielina tā izturību un samazina veldrēšanās risku. Zemāks stiebrs un samazināta veldre atvieglo ražas novākšanu, samazina kaltēšanas izmaksas, uzlabo graudu kvalitāti un palielina ražu. Medax Max satur 2 darbīgās vielas – kalcija proheksadionu un etil-trineksapaku, kuras pieder pie acilcikloheksadionu grupas. Tās abas kavē giberilīnu biosintēzi. Abas darbīgās vielas iedarbojas uz augu pēc pārveidošanās skābes formā. Kalcija proheksadions aktivizējas, izšķīstot ūdenī. Etil-trineksapaks pārveidojas pēc iekļūšanas augā un tā pārveidošanos ietekmē metabolie procesi augā, kuru ātrums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma nodrošinājuma. Kalcija proheksadions iedarbojas uzreiz pēc sējumu apstrādes, etil-trineksapaks iedarbojas lēnām un nodrošina ilgstošu iedarbību uz augu regulēšanu. Medax Max dabīgo vielu savstarpējā mijiedarbība ļauj elastīgi izvēlēties lietošanas laiku, un nodrošina efektivitāti pie dažādiem apstrādes termiņiem un temperatūrām.

Lietošanas devas:

Kultūraugs Lietošanas deva kg/ha Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidī- šanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši 0,3-0,75 1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39) _ 1
0,3-0,5 vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49) _ 1
0,3-0,75 2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk, kā 1 kg/ha sezonā. _ 2
Ziemas mieži 0,5-1,0 1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39) _ 1
0,5-0,75 vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49) _ 1
0,5-0,75 2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā. _ 2
Rudzi 0,5- 1,0 1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39) _ 1
0,5-0,75 vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49) _ 1
0,5-0,75 2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā. _ 2
Ziemas tritikāle 0,3-0,75 1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39) _ 1
0,5 vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49) _ 1
0,3-0,75 2.lietošanas veids – 2 Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā. _ 2
Ziemas auzas 0,3-0,75 Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39) _ 1
Vasaras mieži 0,3-0,5 Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39) _ 1
Vasaras kvieši 0,3-0,5 Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39). Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0.3 kg/ha. _ 1
Vasaras auzas 0,3-0,5 Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz četru mezglu stadijai (AS 29-34) _ 1

 

Lietošanas norādījumi:

  • Medax Max ieteicams lietot labi attīstītos sējumos ar pietiekošu barības vielu un ūdens nodrošinājumu.
  • Vislabākā efektivitāte tiks sasniegta, ja smidzināšana tiks veikta skaidrā laikā, un gaisa temperatūra būs 8 līdz 24°C. Lapu virsmai jābūt sausai.
  • Lietojot Medax Max vēlākās attīstības stadijās augu regulēšanu nodrošina mazākas augšanas regulatora devas (skatīt tabulu). Sevišķi tas izpaužas vasaras kviešu sējumos, kur maksimālā lietošanas deva pēc AS 35 ir 0,3 kg/ha.
  • Nelietot Medax Max, ja augi cieš no nelabvēlīgiem apstākļiem, kuru iemesls ir sausums, karstums, plūdi, salnas, saules radiācija vai citi faktori.
  • Reizēm pēc apstrādes var parādīties neliela, pārejoša lapu dzeltēšana: tā parasti skar tikai nesen izveidojušās lapas un neatstāj ietekmi uz ražu.
  • Izvairieties no smidzinātāja gājienu pārklāšanās.
  • Nepieļaut smidzinājuma nokļūšanu uz blakus kultūrām.
GDPR