Regucil®

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgā viela: etil–trineksapaks 250 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0595
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5l

Preparāta raksturojums:

Regucil® tiek uzņemts ar auga zaļajām daļām (lapām un dzinumiem) un nogādāts uz augšanas punktiem, kur aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos, iedarbojoties uz augšanas hormona giberelīna biosintēzi. Lietojot Regucil® no graudaugu stiebrošanas sākuma stadijas līdz tās beigām, tas konsekventi palēnina augu augšanu, tādējādi samazinot kultūrauga augstumu.

Lietošanas laiks un devas:

Apstrādājamie kultūraugi Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši 0,3 – 0,4 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31-37) 1
Vasaras kvieši 0,3 – 0,4 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37) 1
Ziemas mieži, vasaras mieži 0,4 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29-37) 1
Tritikāle, rudzi 0,3 – 0,4 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no trešā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33-39) 1
Auzas 0,4 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30-32) 1

Optimālais apstrādes laiks ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz trešā mezgla stadijai (AS 31 -33).

GDPR