Regucil

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Iepakojums: 5l

 

Regucil tiek uzņemts caur auga zaļajām daļām (lapām un dzinumiem) un nogādāts uz augšanas punktiem kur aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos, iedarbojoties uz augšanas hormona giberelīna biosintēzi. Lietojot Regucil no graudaugu stiebrošanas sākuma stadijas līdz tās beigām, tas konsekventi palēnina augu augšanu, tādējādi samazinot kultūrauga augstumu.

Lietošanas devas un norādījumi:

Apstrādājamie kultūraugi Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu laiks sezonā
Ziemas kvieši 0,3-0,4 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31-37) 1
Vasaras kvieši 0,3-0,4 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37) 1
Ziemas mieži, vasaras mieži 0,4 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29-37) 1
Tritikāle, rudzi 0,3-0,4 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no trešā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33-39) 1
Auzas 0,4 Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30-32) 1

Optimālais apstrādes laiks ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu un vasaras miežu sējumos, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz trešā mezgla stadijai (AS 31-33).

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha.

GDPR