Terpal

Darbīgā viela: 155.0 g/l etefons, 305.0 g/l mepikvāta hlorīds
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Ražotājs: Basf
Iepakojums: 5 l

Augu augšanas regulators rudzu, ziemas un vasaras miežu un ziemas kviešu sējumos.

Terpal sastāv no divām darbīgajām vielām – mepikvāta hlorīda un etefona. Preparāts darbojas kā augšanas regulators rudzu, ziemas kviešu un miežu sējumos. Tas samazina stiebra garumu, palielina tā diametru, pastiprinot stiebra izturību un samazinot veldrēšanās risku.

Kultūraugs Lietošanas deva l/ha Lietošanas laiks, norādījumi Nogaidīšanas laiks, dienas Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži 0,5-1,5 apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu divu mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49)     _____ 1
rudzi 1,0-1,5 apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu divu mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49)    _____ 1

 

Darbības princips:

Terpal sastāv no divām darbīgajām vielām (mepikvāta hlorīda un etefona), ko augi uzņem galvenokārt caur lapām. Preparāts darbojas kā augšanas regulators rudzu, ziemas kviešu un miežu sējumos. Tas samazina stiebra garumu, palielina tā diametru, pastiprinot stiebra izturību un samazinot veldrēšanās risku. Terpal samazina arī miežu vārpu lūšanu. Zemāks stiebrs un samazināta veldre atvieglo ražas novākšanu, samazina kaltēšanas izmaksas, uzlabo graudu kvalitāti un samazina ražas zudumus pie novākšanas. Terpal ieteicams lietot intensīvos graudaugu sējumos ar augstu ražas potenciālu, kam ir palielinātas veldrēšanās iespējas. Efektīvai preparāta darbībai nepieciešami kultūrauga augšanai labvēlīgi apstākļi: mitruma režīms, mēslojums, kā arī gaisa temperatūra no 12 o C līdz 20 o C. Ja Terpal lieto tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, tā devu var samazināt par 25%.

Lietošanas norādījumi:

  • Rudzu sējumos

Deva: 1.0 – 1.5 l/ha. Lietot sākot no kultūrauga 2 mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49). Optimālākais lietošanas laiks rudzos – no 2 mezglu stadijas līdz redzama karoglapas mēlīte.

  • Vasaras un ziemas miežu sējumos

Deva: 0.5 – 1.5 l/ha. Lietot sākot no kultūrauga 2 mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām ( AS 32 – 49). Optimālākais lietošanas laiks vasaras miežos – no 2 mezglu stadijas visiem dzinumiem līdz redzama karoglapa.

  • Ziemas kviešu sējumos

Deva: 0.5 – 1.5 l/ha. Lietot sākot no kultūrauga 2 mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām( AS 32- 49) intensīvos ziemas kviešu sējumos. Kā galveno augšanas regulatoru kviešu sējumos vienmēr ieteicams lietot Cycocel 750 kultūrauga cerošanas fāzē. Terpal var lietot arī graudaugos ar ilggadīgo stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju.

Ūdens patēriņš: 200 – 400 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Bezlietus periods: pilnīgai preparāta iekļūšanai augā nepieciešamas 4 stundas.

basf_balta_fona

GDPR